• Română
  • Polski

Al VII Congres al Uniunii Polonezilor din Romania

0

Al VII Congres al Uniunii Polonezilor din Romania

În ziua de 20 martie 2010 a fost convocat cel de al VII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România, desfăşurat, conform prevederilor statutare, o dată la 4 ani.
La congres au fost prezenţi 150 de delegaţi din partea celor 14 asociaţii ale polonezilor din întreaga Românie.

În partea oficială, la masa prezidiului au luat loc: Ghervazen Longher, Bogdan Polipciuc, Cazimir Longher, Stanislava Iachimovschi şi Anton Perlanovschi. Preşedintele Uniunii Polonezilor din România Ghervazen Longher a urat un cald bun venit oaspeţilor care ne-au onorat cu prezenţa: Gheorghe Flutur – preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Anna Zalewska – consul al Republicii Polone la Bucureşti, Sorin Fodoreanu – senator PDL, preoţii din decanatul de Bucovina cu pr. decan Ştefan Babiaş în frunte, apoi delegaţilor la congres. În cuvântul său, dl. Gheorghe Flutur a evidenţiat caracterul multietnic al Bucovinei, această „Europă în miniatură”, referindu-se apoi la buna colaborare cu conducerea Uniunii şi a apreciat polonezii pentru calităţile lor: onestitate, ospitalitate, spirit gospodăresc. Doamna consul Anna Zalewska a transmis mesajul Ambasadorului R.P. la Bucureşti, a mulţumit pentru invitaţie şi a subliniat buna conlucrare cu Uniunea Polonezilor din România. Apoi s-a dat citire mesajului deputatului PSD Eugen Bejinariu.

În încheierea acestei părţi a luat cuvântul pr. Ştefan Babiaş – paroh de Suceava şi decan de Bucovina, lait motivul alocuţiunii lui fiind acela că omul trebuie să lase ceva în urma lui.

A fost propus prezidiul care să conducă lucrările congresului: Bogdan Polipciuc – preşedinte, Barbara Breabăn, Anton Perlanovschi, Iosif Irişec, Cazimir Balac. De asemenea, au fost alese comisiile de lucru: comisia de redactare a procesului verbal (Lucia Maria Şmid, Cristina Cehaniuc şi Ana Zielonka), comisia pentru statut (Gabriel Climovici, Cazimir Longher şi Stanislava Iachimovschi) precum şi comisia de numărare a voturilor (Danuta Roman, Vilhelm Briac şi Iadviga Molner).

Ordinea de zi a cuprins: darea de seamă a Consiliului de Conducere pentru perioada 2006-2010 prezentată de preşedintele Ghervazen Longher, darea de seamă financiară prezentată de Camelia Damian şi a comisiei de cenzori prezentată de Vladimir Şcepanschi urmate de discuţii, discutarea şi votarea noului statut. După pauză s-a trecut la votarea noii conduceri a Uniunii
Polonezilor din România: Ghervazen Longher – preşedinte, Bogdan Polipciuc şi Cazimir Longher – vicepreşedinţi, Janina Bivol – secretar, Anton Perlanovschi – trezorier. De asemenea, s-au ales comisia de cenzori alcătuită din: Vladimir Şcepanschi, Rozalia Bucevschi şi Iosif Tunea şi cea de judecată colegială: Cazimir Meţec, Gabriel Climovici, Tadeus Milescu.
În încheiere a luat cuvântul Ghervazen Longher reales în funcţia de preşedinte pentru un nou mandat (2010-2014). El a ţinut să mulţumească pentru încrederea acordată, votul delegaţilor obligă la o mobilizare în realizarea obiectivelor propuse. De asemenea, a mulţumit pentru colaborarea cu asociaţiile, sperând ca aceasta să fie tot mai bună.

Stanislava Iachimovschi

Share.