• Română
  • Polski

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE ORIGINE POLONĂ CARE STUDIAZĂ ÎN POLONIA SAU ÎN ROMÂNIA

0

Aplicați pentru bursa de studiu pentru studenți, acordată de Asociația „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Pentru mai multe detalii dați click aici .
Data limită pentru depunerea documentelor este 15 mai 2018.

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/