• Română
  • Polski

Contact

Uniunea Polonezilor din Romania

Adresa:
str. Ioan Vodă Viteazu nr. 5
Suceava
720034
Romania

Email: office@dompolski.ro
Telefon: +40 230 520 355
Numărul de fax: +40 230 520 355
http://www.dompolski.ro

Informaţie: Emailuri:
dompolski.ro@gmail.com
office@dompolski.ro

*Introduceţi numele dumneavoastră:

*Adresa email:

Telefon:

*Introduceţi mesajul:

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Uniunea Polonezilor din Romania, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/