• Română
  • Polski

Anunt

0

Uniunea Polonezilor din Romania aduce la cunostinta publica ca in conformitate cu prevederile art. 26 al 2 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Republicata a desemnat mandatar financiar pentru alegerile din 9 decembrie 2012  pe dl. Damian Aurel.

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/