• Română
  • Polski

MULŢUMIRI

0

Alegerile din 9 decembrie 2012 şi câştigarea unui loc de deputat din partea minorităţii polone în Parlamentul României au făcut dovada solidarităţii şi unităţii polonezilor din întreaga Românie. Doresc să le mulţumesc pentru maturitatea cu care m-au votat, conştienţi fiind că le voi reprezenta interesele, că voi fi un demn reprezentant al lor, i-ar proiectele pe care mi le-am propus vor prinde viaţă. De asemenea, ţin să le mulţumesc concetăţenilor mei care m-au investit cu încrederea lor, în spiritul bunei conveţuiri interetnice specifice Bucovinei.

Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc mijloacelor media şi colaboratorilor mei de la Dom Polski.

Vreau să vă asigur că în următorii patru ani mă voi strădui să nu vă înşel încrederea.

Preşedintele Uniunii Polonezilor din România
Deputat Ghervazen Longher

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/