• Română
  • Polski

Programul Festivităților prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la înființarea Uniunii Poloniezilor din România

0

Programul

Festivităților prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la înființarea

Uniunii Poloniezilor din România

 

Sâmbătă, 06.06.2015

 

11.00
  • Deschiderea festivităților la Casa Polonă din Suceava

 

11.15
  • Prezentarea oaspeților

 

11.30
  • Prezentarea Uniunii Polonezilor din România

 

11.45
  • Luări de cuvânt și înmânarea plăcuțelor și a medaliilor

 

12.45
  • Vernisajul expoziției dedicat aniversării a 25 de ani de la înființarea Uniunii Polonezilor din România

 

15.30
  • Plecare la Solonețu Nou

 

17.00
  • Sf. Liturghie

 

18.00
  • Program artistic și picnic la Solonețu Nou

 

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/