• Română
  • Polski

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ POLONIA NOASTRĂ

0

Frumoasa Polonie

Frumoasa Polonie

Dragi Cititori, începem un nou ciclu de articole dedicat monumentelor Poloniei, ridicate de-a lungul istoriei. Polonia este ţara înaintaşilor noştri. Nu toţi o cu-nosc, sau o cunosc insuficient.

Le dedicăm Dumnea-voastră, dar mai ales oamenilor tineri care au posibilitatea de a călători, de a cunoaşte frumuseţile ei şi de a învăţa din istoria ei. Adeseori admirăm obiectivele altor ţări, neştiind câte comori ascunde Polonia. Sunt castele, palate, biserici – monumente şi locuri dedicate memoriei naţionale. Vom merge pe trasee istorice ale Poloniei, vom admira oraşele din bazinul Mării Baltice în care s-au păs-trat monumente ale arhitecturii gotice şi care fac

Frumoasa Polonie

Frumoasa Polonie

parte din Traseul European al Goticului de Cărămidă, nu putem omite traseul castelelor Cavalerilor Teutoni, în frunte cu Malbork. Dorim să Vă arătăm perle ale arhitecturii, pre-cum şi obiectivele înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Călătoria noastră o începem cu Traseul Piaştilor, locurile unde s-a născut statalitatea poloneză. Denumirea provine de la prima dinastie poloneză regală – Piaştii. În componenţa acestul traseu intră localităţi precum: Poz-nań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwica, Inowrocław, Biskupin şi Giecz. O mie de ani de istorie şi-au lăsat, în fiecare din aceste locuri, amprentele.
Gniezno – „cuibul” legendar al capitalei statului Piaştilor. De la sfârşitul secolului al VIII-lea exista aici complexul de aşezări ale tribului Polanie. Reconstruit şi modernizat în timpul lui Mieszko I, a devenit aşeza-rea primilor conducători ai Piaştilor, ca principală cetate a statului Polanie. Deja în secolul al X-lea, Gniezno era una din cetăţile capitală şi, conform documentului „Da-gone iudex” din anul 991, era unica capitală formală a sta-tului polonez.
Cel mai strălFrumoasa Polonieucitor martor al istoriei oraşului de peste o mie de ani este bazilica arhicatedrală cu hramul Ador-mirea Maicii Domnului. Subsolurile în stil roman, corpul gotic, cununa capelelor în stil baroc şi decoraţiunile din toate epocile fac din ea un tezaur al culturii poloneze de importanţă europeană. Dar cea mai preţioasă de aici este Uşa Gniezneană – splendidă capodoperă a artei romane din Polonia, ilustrând istoria vieţii şi morţii sfân-tului Wojciech, patronul Poloniei, precum şi relicvele lui depuse în sarcofagul din argint.

În anul 1000 la Gniez-no a avut loc o reuniune la care a participat Otto al III-lea, regele german şi împă-ratul Sfântului Imperiu Ro-man. S-a proclamat atunci înfiinţarea arhiepiscopiei şi me-tropoliei gnieznene. În anul 2000 s-a aniversat un mile-niu de la reuniunea de la Gniez-no cu participarea preşedin-ţilor Poloniei, Germaniei, Slo-vaciei, Lituaniei şi Ungariei.
În catedrală au fost în-coronaţi cinci regi ai Polo-niei: Bolesław Chrobry în 1025, de asemenea, în anul 1025, în decembri a fost încoronat Mieszko al II-lea Lombart cu soţia sa Ryche-za Lotaryńska, în anul 1076, Bolesław al II- lea Szczodry, în anul 1295 Przemysław al II-lea cu soţia sa Małgorza-ta Brandenburska şi în anul 1300 Wacław al II-lea. În afa-ră de catedrală, merită să vizi-taţi Muzeul Arhidiecezei din Gniezno şi Muzeul Inceputurilor Statului Polonez.
Oraşul încântă prin atmosfera sa şi planul neregulat al Oraşului Vechi, aşezat, cum spune legenda, pe şapte coline.

Share.