• Română
  • Polski

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ POLONIA NOASTRĂ

0
FRUMOASĂ ESTE TOATĂ POLONIA NOASTRĂ

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ POLONIA NOASTRĂ

Continuăm călătoria noastră pe Traseul Piaştilor. Simbolul lui este vulturul Piaştilor din secolul al XII-lea, găsit în Ostrów Lednicki în timpul lucrărilor arheologice. Este văzut pe indicatoarele de lângă denumirea localităţilor. În apropiere de Gniezno se află Ostrów Lednicki – un sit arheologic din evul mediu timpuriu, aşezat pe o in-sulă cu aceeaşi denumire, pe Lacul Led-nicki, unul dintre cele mai vechi locuri în istoria Poloniei. În timpul domniei lui Mieszko I şi Bolesław Chrobry, Os-trów a fost unul din principalele centre de apărare şi administrative ale Poloniei. Pe insulă, în centrul tribului Polanie, s-au păstrat relicvele celui mai vechi centru preroman al arhitecturii palato-sacrale cu vasul de botez şi biserica cu mormintele în care au fost înmormântaţi fiii lui Bolesław Chrobry.
Primele izvoare scrise legate de Ostrów se află în textul bulei papale a lui Inocenţiu al II-lea din 1136, dar istoria lui a început mult mai devreme.
La Ostrów se află Muzeul Primilor Piaşti, ca un parc etnografic, care cuprinde rezervaţia arheologică, înfiinţată ca Monument al Istoriei Poporului Polonez, Cetatea Piaştilor din Giecz şi Parcul Etnografic din Dziekanowice.
Alt Monument al Istoriei Poloniei este cetatea din Biskupin. Pe baza cercetării elementelor de construcţie ale aşezării s-a constatat că a fost construită, cel mai pro-babil, în anul 738 î.H. Aşezarea iniţială de apărare a fost părăsită în secolul al VI-lea î.H., din cauza exploatării excessive a mediului înconjurător. În locul ei s-a înfiinţat o aşezare deschisă. Populaţia ei se ocupa cu pescuitul şi mesteşugurile. În evul mediu timpuriu, odată cu creş-terea puterii Piaştilor, cetatea Biskupin a decăzut. În secolul al XI-lea aceste terenuri aparţineau episcopiei din Gniezno, despre care amineşte bula papei Inocenţiu al-II-lea din 1136, pomenită mai sus.
Una din cele mai puternice cetăţi ale Poloniei din evul mediu timpuriu a fost Giecz, aşezata la circa 25 km de Gniezno şi mai aproape de Ostrów Lednicki, precum şi la 30 de km de Poznań. Această cetate trebuia să apere de la sud intrarea în cetăţile de scaun ale statului polonez timpuriu. Până astăzi s-a păstrat o biserică de piatră în stil romanic, din secolul al XII-lea.
Un loc care merită să fie vizitat este Kruszwica, considerată prima capitală legendară a Piaştilor. De aici avea să se ridice Piast Kołodziej, întemeietorul renumi-tului neam. Din Kruszwica începe legenda regelui Popiel al II-lea şi a Turnului Şoarecilor. Cu toate că legenda leagă construcţia de moartea regelui cel rău mâncat de şoareci, de fapt sunt rămaşiţele castelului din timpul luptelor lui Cazimir cel Mare cu suedezii, din 1655. Obligatoriu trebuie vizitată una dintre cele mai bine păstrate biserici în stil romanic din Polonia, a cărei construcţie a fost terminată în 1185. Biserica se află vis-a-vis de legendarul loc unde se afla coliba lui Piast.
Pe Traseul Piaştilor se recomandă încă două loca-lităţi: Strzelno şi Trzemeszno. Strzelno cu rotonda Sfântului Prokop. Semnalarea consacrării ei este datată în cronica lui Jan Długosz pe 16 martie 1133. Cel mai interesant monument totuşi este bazilica Sfânta Treime cu renumitele ei coloane romanice. Ele sunt acoperite cu bazoreliefuri figurale şi aparţine monumentelor roma-nice unicat. În toată Europa, în afară de Strzelno s-au păstrat asemenea coloane doar în Spania, la Santiago de Compostela şi în bazilica Sf. Marcu din Veneţia, în Italia. Scenele de pe coloane reprezintă biblia pauperum. Pe două coloane au fost aşezate 18 persoane statice, pe trei niveluri, despărţite de ornamente vegetale. Fiecare dintre sculpturi este altfel, are propriul atribut cu ajutorul căruia vizitatorul poate citi semnificaţia ei simbolică. În total sunt 36 personificări: 18 virtuţi şi 18 defecte. Nu toate personajele se pot descifra astăzi.
La sfârşitul călătoriei e bine să vizitaţi Trzemeszno,oraşul legat de Sf. Wojciech. Conform tradiţiei, trupul martirului, după ce a fost răscumpărat de Bolesław Chrobry, a fost depus în Trzemeszno, iar după aceea a fost mutat în catedrala din Gniezno, unde se află până în ziua de azi.
Călătoria noastră pe Traseul Piaştilor se apropie de sfârşit. Vă mai invităm la Poznań, dar asta în numărulurmator.
Share.