• Română
  • Polski

Istoria revistei POLONUS

0

Primul număr al „Polonus-ului” – organul de presă al Uniunii Polonezilor din România – a apărut în anul 1991, la Bucureşti, la scurt timp după înfiinţarea organizaţiei de către un grup de polonezi din capitală. În istoria de 30 ani a publicaţiei Polonus se pot distinge două etape. Prima – bucureşteană – a ţinut de la înfiinţare până în anul 1994. Atunci era o publicaţie trimestrială, cu format A3 şi într-un tiraj de 500 de exemplare. În total, în această etapă au apărut 18 numere, din care 8 sub conducerea Janinei Radu – iniţiatoarea apariţiei acestuia. Atunci, în Bucureşti au colaborat: Teresa Maiorescu, Alexandru Pikalski, Adrian Mirescu, Alexandra Radu, Alexandra Mateescu, Cătălin Mateescu. Doi ani mai târziu, a urmat „schimbarea gărzii”, cum stă scris în numărul din august 1993. redactor şef a devenit Anna Maria Dragne, iar colectivul de redacţie era alcătuit din: Elisabeta Mracica, Mariana Prodan şi Stanislava Iachimovschi. S-a schimbat adresa redacţiei – în caseta tipografică apare adresa Casei Polone din Suceava, pe atunci deja a sediului Uniunii Polonezilor din România, deşi Polonus continua să fie tipărit în Bucureşti.

În ianuarie 1995 a început etapa bucovineană, pentru că nu doar sediul redacţiei, ci şi tipărirea a fost mutată la Suceava. De atunci Polonus-ul a devenit publicaţie lunară (au apărut şi câteva numere duble). În martie 1995, formatul a fost modificat în A4, coperta colorată, 16-20 de pagini, iar tirajul a crescut la 1000 de exemplare. De la începutul anului 1996 și până la moartea sa, în luna aprilie 2016 redactor șef a fost Stanislava Iachimovschi, iar în întreaga perioadă bucovineană în alcătuirea redacţiei au intrat: Barbara Breabăn, Elisabeta Mracica, Mariana Prodan, Pavel Mocanu, Cazimir Longher, Franciszek Mamulski, Ewa Kamińska, Gustaw Maiorek, Marian Schulz, Elżbieta Wieruszewska, Weronika Góra, Iwona Olszewska-Marculeac, Iuliana Agneșca Dascălu, Alina Spaine, Ierzynka Michalina Budaș, Ilona Gavrilovici (Biseada), Ștefania Carmen Dorosceac. În primul număr editat la Suceava (1/1995) a apărut articolul Către cititori în care se scria: „Dorim ca publicaţia noastră să ajungă în fiecare casă poloneză, la fiecare familie poloneză din întreaga Românie precum şi la toţi cei cărora problemele comunităţii poloneze de aici nu le sunt indiferente”. „Polonus-ul” îndeplineşte două funcţii de bază – informativă prin relatarea celor mai importante evenimente din viaţa comunităţilor poloneze din România, din realităţile Poloniei şi cea educativă – în slujba conservării identităţii şi educării în spiritul respectării tradiţiilor, limbii, religiei.

În mod consecvent, de la momentul apariţiei şi până astăzi este o publicaţie polono-română. „Dorim ca Dom Polski al nostru prin publicaţia sa „Polonus” să slujească nu doar membrilor săi, dar ci să devină o platformă pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a polonezilor şi românilor, să fie o oglindire a acestei aspiraţii spre mulţumirea şi folosul ambelor părţi” (Dragi cititori, 1/1991).

De la început şi până în prezent „Polonus-ul” este finanţat de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Periodic acesta este cofinanțat cu fonduri din Polonia. În anii 2005-2011 a fost cofinanţat trimestrial şi din fondurile Senatului RP prin intermediul Fundaţiei „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Este colportat gratuit în toate comunităţile poloneze din România, dar şi în organizaţiile altor minorităţi, numeroase instituţii, organizaţii şi biblioteci din România şi Polonia. Ajunge şi la comunităţile bucovinenilor din Polonia şi la cei interesaţi de destinele polonezilor din România sau de relaţiile polono-române.

Pe lângă apariţiile lunare, au apărut câteva numere dedicate unor evenimente importante, de ex. centenarului Societăţii de Ajutor Frăţesc şi Lectură Polonă din Suceava din 2003 sau morţii papei Ioan Paul al II-lea. Redacţia a editat şi culegerea închinată centenarului sanctuiarului marian de la Cacica, precum şi pliante şi numere ce prezintă Moara şi Pleşa la aniversarea consacrării bisericilor din aceste localităţi sau cel care prezintă Ruda cu prilejul inaugurării Casei Polone, Polonus la 20 de ani, Uniunea Polonezilor din România cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate sau Poiana Micului la 175 de ani de la înființarea localității.

În prezent, colectivul de redacţie este alcătuit din: redactor şef Elżbieta Wieruszewska-Calistru și redactori – Barbara Breabăn, Iuliana Agneșca Dascălu, Ilona Gavrilovici și Ștefania Carmen Dorosceac. „Polonus-ul” are şi colaboratori constanţi din Polonia şi România care scriu despre literatură, istorie, despre comunitatea poloneză din România, relatează despre şederea în România şi contactele cu polonezii, precum şi despre relaţiile polono-române.

 

Contact

str. Ion Vodă Viteazul nr 5

Suceava 720034, România

e-mail: redactia_polonus@yahoo.com

Share.