• Română
  • Polski

Oaspeţi în Bucovina

0

Polonezii care trăiesc în Bucovina, departe de ţara înaintaşilor lor, îi primesc cu bucurie pe Compatrioţii lor din Polonia. Aşa s-a întâmplat şi în ziua de 9 iulie a.c., când ne-au vizitat 47 de combatanţi reprezentând: Uniunea Deportaţilor în Siberia, Uniunea Insurgenţilor din Varşovia, Uniunea Soldaţilor AK (Armata Naţională), Uniunea Libertate şi Independenţă, Uniunea Tinerilor Deţinuţi Politici din anii 1945-1956, Asociaţia Iubitorilor Volâniei şi Polesiei, Asociaţia Familiilor Militarilor Strămutaţi. Împreună cu ei a participat la întâlnire ministrul Jan Stanisław Ciechanowski – adjunctul şefului Departamentului pentru Problemele Combatanţilor şi Per-soanelor Represionate.

De la Hotelul „Continental” din Suceava, grupul a fost însoţit de Stanislava Iachimovschi. În autocar, le-a vorbit despre istoria emigrării polonezilor în Bucovina precum şi despre organizarea şi activitatea Uniunii Polonezilor din România. Oaspeţii au fost foarte interesaţi, dovadă nesfârşitele întrebări. Toţi au admirat splendidele peisaje bucovinene, satele şi gospodăriile întâlnite în drum.
Prima oprire a fost la mănăstirea Voroneţ, ctitorie a voievodului Ştefan cel Mare, construită în anul 1488. Oaspeţii au fost încântaţi de frescele exterioare şi de „albas-trul” caracteristic care reflectă culoarea cerului senin.

Din cauza timpului limitat, grupul nu a reuşit să viziteze Sanctuarul Marian de la Cacica. Deci, următoa-rea oprire a fost la Soloneţu Nou, unde trăieşte într-un grup compact o comunitate poloneză. În faţa bisericii, oaspeţii au fost întâmpinaţi de preotul paroh Marius Bucevschi şi copiii în costume populare munteneşti care au cântat câteva cântece tradiţionale. Oaspeţii nu au putut să-şi ascundă uimirea. Ministrul Jan Stanisław Ciechanowski a mulţumit pentru calda primire şi a apre-ciat faptul că, în ciuda depărtării de ţara din care au plecat strămoşii lor şi a zecilor de ani care au trecut, limba şi tradiţiile s-au păstrat şi s-au transmis din generaţie în generaţie. În biserica cu hramul Coborârea Duhului Sfânt construită în 1938, parohul s-a adresat oaspeţilor, apoi i-a invitat în frumoasa grădină de lângă Casa Paro-hială unde s-au făcut fotografii şi s-a băut cafea şi ceai.

La ora 17,30, la Casa Polonă din Suceava a avut loc întâlnirea oaspeţilor cu preşedintele Uniunii Polo-nezilor din România Ghervazen Longher, cu vicepre-şedintele Cazimir Longher şi cu polonezii care trăiesc în Suceava. În numele gazdelor, oaspeţii au fost întâmpinaţi de Stanislava Iachimovschi – preşedinta Asociaţiei Polo-nezilor din Suceava. Preşedintele Uniunii, Ghervazen Longher, a vorbit celor prezenţi despre legislaţia privitoare la minorităţile naţionale care trăiesc în România.

Următorul moment foarte emoţionant a fost decer-narea medaliei PRO MEMORIA lui Ghervazen Longher şi Stanislavei Iachimovschi de către ministrul Jan Stani-sław Ciechanowski şi înmânarea diplomelor de către Waldemar Kruszyński – preşedintele Uniunii Libertate şi Independenţă.. Cei distinşi au mulţumit pentru onoarea ce li s-a făcut. În încheiere, oaspeţii au semnat în Cartea de Onoare.

Dragilor Compatrioţi din Suceava şi Bucovina, cu mulţumiri din inimă şi cele mai bune urări în numele Guvernului Republicii Polone, exprimându-mi admiraţia pentru extraordinara muncă în folosul cultivării spiritului polonez în acest rai pe pământ.

Jan Stanisław Ciechanowski
Adjunct al Şefului Departamentului pt. Problemele
Combatanţilor şi ale Persoanelor Represionate

Fără îndoială, această vizită şi întâlnirea cu oameni care au trăit războiul, deportarea, lagărele şi închisorile va rămâne mult timp în amintire. Prezenţa unor astfel de oaspeţi în Bucovina dovedeşte că Polonia nu-şi uită Fiii săi indiferent unde trăiesc acum.

Dragilor Compatrioţi din Suceava şi Bucovina, cu mulţumiri din inimă şi cele mai bune urări în numele Guvernului Republicii Polone, exprimându-mi admiraţia pentru extraordinara muncă în folosul cultivării spiritului polonez în acest rai pe pământ.

Stanislava Iachimovschi

Share.