• Română
  • Polski

Gura Humorului

0

Gura Humorului – oras situat la 30 de km. de Suceava, locuit de o numeroasa comunitate de polonezi. Învatarea limbii polone se face la Grupul Scolar „Alexandru cel Bun” sub îndrumarea unui profesor din Polonia. Presedintele Asociatiei Polonezilor din Gura Humorului este Cazimir Balac.

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/