• Română
  • Polski

O Dniach Polskich

0

Dni Polskie
„Bliżej siebie”

We wrześniu 1999 r., w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uchodźstwa polskiego do Rumunii, Związek Polaków w Rumunii zorganizował cykl imprez, na który złożyły się sesja popularnonaukowa pt. „Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich”, wystawa fotograficzna oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” z Krakowa. Grono świetnych polskich i rumuńskich naukowców przekonał wówczas do udziału ówczesny konsul RP w Bukareszcie Kazimierz Jurczak. Przez wiele kolejnych lat służył przedsięwzięciu wsparciem i pomocą. To za jego radą Związek Polaków wydał potem piewszy zbiór z materiałami sesji.

W roku następnym te pierwsze próby przerodziły się w przedsięwzięcie pod nazwą Dni Polskie. Ich celem odtąd było promowanie polskiej historii, kultury i obrazu Polski współczesnej wśród rumuńskich sąsiadów oraz działania mające wesprzeć wzajemne polsko-rumuńskie poznanie. Przy okazji Związek Polaków w Rumunii prezentował także obraz i dorobek rumuńskiej Polonii. Od czwartej edycji Dniom Polskim towarzyszy hasło „Bliżej siebie”, mające podkreślić ten szczególnie ważny aspekt.

Początkowo sympozjum dotyczyło jedynie zagadnień historycznych, z czasem do grona referentów dołączyli znakomici polscy i rumuńscy językoznawcy, tłumacze oraz etnografowie, geografowie, historycy sztuki. Sympozjum poszerzono więc o sekcję filologiczną, etnograficzną czy nieco później także bukowińską oraz o spotkanie promujące wydawnictwa związane z tematyką polsko-rumuńską.

Dni Polskie to od ponad 20 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne (koncerty folklorystyczne, wystawy fotografii, malarstwa, dokumentów, pokazy filmów, przedstawień teatralnych), okolicznościowe (świętowanie ważnych rocznic czy wydarzeń, np. 200-lecia przybycia górali czadeckich na Bukowinę, 100-lecia bazyliki mniejszej w Kaczyce, 15-lecia Związku Polaków w Rumunii, 70-lecia uchodźstwa polskiego w Rumunii).

Dniom Polskim towarzyszyły także inne przedsięwzięcia, jak spotkanie regionalne przedstawicieli organizacji polonijnych z państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w 2002 r., Targi Mniejszości Narodowych z woj. Suczawa w 2005 r., panel dyskusyjny pod nazwą „Pogranicza” w 2006 r. czy warszaty tłumaczeniowe dla młodzieży polonijnej. Corocznie jeden z dni przeznaczony był na poznanie rumuńskiej Polonii, spędzany w jednej z miejscowości zamieszkałej przez Polaków. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii oraz sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

Podczas sympozjum w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiło 275 referentów, wygłoszono 659 referatów, a w dorocznych 20 publikacjach znalazło się do tej pory 587 tekstów z różnorodnych dziedzin o tematyce relacji polsko-rumuńskich. Dorocznie podczas sympozjum spotykają się dziesątki naukowców, ale także pasjonaci obu krajów oraz ci, którym bliska jest idea wzajemnego polsko-rumuńskiego poznania.

W tym roku Dni Polskie odbędą się już po raz 23 w dniach 25-26 sierpnia. Sympozjum pod tytułem „Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze – wczoraj i dziś” przebiegnie w formule online. Przygotowano także serię wydarzeń kulturalnych: wystawę „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” oraz koncert ukraińskiej piosenkarki Marii Czajkowskiej.

Dni Polskie to największe doroczne przedsięwzięcie Związku Polaków w Rumunii i jedno z jego najważniejszych osiągnięć.

Share.