• Română
  • Polski

15 lat pisma Polonus

0
Miesięcznik Związku Polaków w Rumunii „Polonus” obchodził w roku 2006 swoje 15-lecie. 17 listopada br. zjawili się współpracownicy i sympatycy, by wspólnie świętować rocznicę powstania pisma. Na spotkanie przybyła także konsul Anna Zalewska,
prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, goście z Rumunii oraz Ukrainy – prezes Obwodowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach, redaktor „Jutrzenki” Helena Usowa z Mołdawii, a także z Polski dyrektor Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” Zbigniew Kowalski oraz Krzysztof Nowak i Eugeniusz Kłosek, popularyzujący w swoich publikacjach i poprzez swoje naukowe zainteresowania wiedzę o Bukowinie.
Współpracownikom wręczono dyplomy i podziękowano za pracę i trud, jaki włożyli w tworzenie pisma. Przybyli na 15-lecie „Polonusa” goście wręczyli na ręce redaktor naczelnej Stanisławy Jakimowskiej listy gratulacyjne.
Podczas drugiej części uroczystości podsumowano pracę redakcji, dyskutowano o tym, w jaki sposób można poszerzyć tematykę publikowanych tekstów, co należy zrobić, by „Polonus” nieustannie się rozwijał i trafiał do szerszej liczby czytelników.
Redaktor naczelna Stanisława Jakimowska wspominała ś.p. Janinę Radu i Teresę Maiorescu, z których inicjatywy pismo powstało oraz osoby pracujące w redakcji, której skład zmieniał się na przestrzeni lat. Na sukces „Polonusa” jednak pracuje wielu ludzi, często nie związanych bezpośrednio z redakcją. Są wśród nich na przykład pani Irma Bădina, która zajmuje się kolportażem miesięcznika w Bukareszcie i dba o to, by na czas trafił do każdego czytelnika czy cała rodzina państwa Mecek: Maria, Kazimierz i Julian, którzy często poświęcają „Polonusowi” swój wolny czas. Jak i wielu innych, bez których trudno sobie wyobrazić sprawną pracę redakcji.
Obchody 15. rocznicy istnienia „Polonusa” zakończyły się uroczystym przyjęciem, które uświetnił występ sąsiadującego ze Związkiem Polaków w Rumunii zespołu im. Cipriana Porumbescu.
Share.