• Română
  • Polski

18 GRUDNIA – Dzień Mniejszości Narodowych w Rumunii

0

W tym roku dzień ten był świętowany w nadzwyczajny sposób. Tak więc 17 grudnia Instytucja Prefekta Okręgu Suczawa zorganizowała okrągły stół o tematyce „Wezwanie do tolerancji, zrozumienia i harmonii”, koordonowany przez panią Angelę Zarojanu – wicewojewodę okręgu Suczawy.

W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele mniejszości narodowych okręgu, organizacji społecznych i instytucji publicznych.
Wicewojewoda Angela Zarojanu podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Instytucja Prefekta Okręgu Suczawa kładzie nadzwyczajny akcent na wzajemne poznanie wartości, na propagowanie dialogu i współpracę między różnymi kulturami istniejącymi w wieloetnicznym i wielokulturowym obszarze bukowińskim. Harmonijne współżycie, wzajemne poszanowanie, tolerancja, ale i utrzymanie odrębności narodowej każdej grupy etnicznej poprzez kultywowanie i konserwację własnych tradycji wpływają na umocnienie klimatu stabilności w okręgu Suczawa. W dyskusjach, które miały miejsce wzięli udział: Vasyl Boiechko – konsul generalny Ukrainy w Suczawie, konsul Vasyl Nerovnyi z tego samego konsulatu, Ioan Bodnar – pierwszy wiceprezes Związku Ukraińców w Rumunii i prezes Krainy Bukowina, Kazimierz Longher, wiceprezes Związku Polaków w Rumunii, Antonia Gheorghiu, prezes organizacji Forum Niemieckie z Bukowiny, Vasile Ciurariu, prezes Stowarzyszenia „Phico Romano”, Sorin Golda, prezes wspólnoty żydowskiej z Suczawy, Daniela Cîmpan, wiceprezes środowisk włoskich, Ştefan Csukat, tymczasowy pierwszy wiceprezes Demokratycznego Związku Węgrów z Suczawy, Ana Vasiliu, prezes Rosjan-Starowierców z Suczawy itd. Mówcy, w zakończeniu swoich wystąpień, przedstawili projekty w trakcie ich realizacji, przyszłe plany oraz imprezy, które zostaną zorganizowane we współpracy z instytucjami administracyjnymi, ze stowarzyszeniami i fundacjami kulturalnymi w duchu wzajemnego zrozumienia i wzmocnienia stosunków interetnicznych.
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Prefektury okręgu Suczawa dotyczącą włączenia się do współpracy i komunikacji między mniejszościami narodowymi okręgu, a pani wicewojewoda podkreśliła, że to spotkanie otworzyło drogę do lepszej współpracy w realizacji partnerstwa przez pozyskanie europejskich funduszy.
Przygotowano mini wystawę fotografii przedstawiających działalność mniejszości narodowych oraz zaprezentowano tradycyjne dania, specyficzne dla każdej grupy etnicznej.

* * * * * * * * *

Tego samego dnia Centrum Kultury „Bukowina” zorganizowało spektakl kolęd i obyczajów zimowych, który odbył się w sali widowiskowej Domu Polskiego w Suczawie.
Honorowymi gośćmi byli: Vasyl Boiechko – konsul generalny Ukrainy w Suczawie, Vasyl Nerovnyi – konsul Ukrainy, Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków w Rumunii i poseł do Parlamentu Rumunii, prezesi filii organizacji mniejszości narodowych i oczywiście Vasile Ureche – dyrektor generalny Centrum Kultury „Bukowina”, organizator imprezy. Kolędy wykonali: grupa wokalno-instrumentalna reprezentująca organizację Włochów, polski zespół „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, grupa wokalna „Teściowe” Związku Ukraińców z Rumunii – Kraina Bukowina oraz młodzież reprezentująca społeczność Rosjan-Starowierców. Wyjątkowym momentem były występy dzieci i młodzieży ukraińskiej z Kaczyki pod kierunkiem prof. Nicolae Nicolaişen, przedstawiające scenę narodzin Jezusa. Również wyjątkowe były występy grupy „Vergissmeinnicht” organizacji Demokratycznego Forum Niemieckiego z Bukowiny, która poza kolędami wykonała tradycyjne tańce niemieckie, tańczone na balach w okresie karnawału. Sorin Golda – prezes wspólnoty żydowskiej z Suczawy przedstawił obyczaje związane ze świętem „Hanuka”. Impreza zorganizowana przez Centrum Kultury „Bukowina” stanowi wymowny przykład specyficznej w tym regionie wielokulturowości i tego, co oznacza „jedność w różnorodności”.

Tłum. B. Breabăn

Share.