Archiwum miesięczne: Maj, 2014

Dzieci Bukowiny
0

Zrealizowane założenia 2002 * inwestycje w dwóch największych szkołach w Nowym Sołońcu i Pojanie Mikuli,…

Dzieci Bukowiny
0

Założenia projektu pomocowo-edukacyjnego „Dzieci Bukowiny” I. Uzasadnienie projektu Mniejszość polska, licząca blisko 10 tys. osób,…

O nas
0

Pierwszy numer „Polonusa” – organu prasowego Związku Polaków w Rumunii ukazał się w 1991 roku…

O nas
0

Mały Polonuswydawany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na…

O nas
0

Rumunii obecnie 20 mniejszości narodowych i etnicznych posiada ten status (Albańczycy, Bułgarzy, Chorwaci, Czesi, Grecy,…