• Română
  • Polski

25-lecie Związku Polaków w Rumunii

0

logo

W tym roku Związek Polaków w Rumunii obchodzi 25-lecie istnienia. Jako pierwsi zorganizowali się w Polacy w Bukareszcie, rejestrując Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski” dnia 16 marca 1990 r., dając w ten sposób impuls skupiskom polskim na Bukowinie oraz początek dzisiejszej organizacji z siedzibą w Suczawie. Związek Polaków skupia obecnie 14 lokalnych filii, jest jedną z 19 organizacji mniejszości narodowych w Rumunii, od 1993 r. jest członkiem Rady Mniejszości Narodowych. Od 1990 r. prawie nieprzerwanie posiada swojego reprezentanta w Parlamencie Rumunii.

25 lat działalności Związku Polaków w Rumunii to Domy Polskie w prawie wszystkich skupiskach mniejszości polskiej, niezliczone inicjatywy i zrealizowane projekty kulturalne, oświatowe, edukacyjne, 24 lata miesięcznika „Polonus”, Dni Polskie i sympozja polsko-rumuńskie, działalność zespołów ludowych „Sołonczanka” i „Mała Pojana”, dbałość o nauczanie języka polskiego i o przekazywanie najważniejszych wartości najmłodszemu pokoleniu. A wszystko to z myślą o zachowaniu i kultywowaniu polskich tradycji, języka ojczystego i wiary przodków.

Związek Polaków w Rumunii na przestrzeni 25 lat gościł nawyższe polskie władze państwowe oraz kościelne. Utrzymuje ciągłe kontakty z wieloma instytucjami, oragnizacjami, samorządami w Polsce. Przez cały okres swojego istnienia cieszył się ogromnym i nieocenionym wsparciem ze strony Ambasady RP w Bukareszcie. Jest także solidnym partnerem dla lokalnych władz i jedną z najbardziej widocznych i aktywnych mniejszości w Rumunii. Poprzez swoje działania nie tylko prezentuje siebie – rumuńską Polonię, ale także popularyzuje polskie dziedzictwo w Rumunii oraz stara się zbliżać Polaków i Rumunów.

Uroczystości poświęcone 25-leciu Związku Polaków w Rumunii odbędą się w czerwcu.

Share.