• Română
  • Polski

Błogosławiony Jan Paweł II

0

Błogosławiony Jan Paweł II

16 października 1978, 2 kwietnia 2005, 1 maja 2011 r. – były dniami ogromnych duchowych przeżyć dla setek milionów katolików z całego świata, ludzi dobrej woli niezależnie od wyznania, przede wszystkim jednak dla Polaków. Daty te oznaczają bowiem wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża – dzień wielkiej radości i dumy, śmierć papieża Jana Pawła II, która pogrążyła świat w smutku oraz dzień Jego beatyfikacji, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii
Kościoła Powszechnego.

Pragnienie pielgrzymów zgromadzonych 2 kwietnia 2005 r. na placu św. Piotra w Rzymie, którzy na wieść o śmierci papieża skandowali „Santo subito!” spełniło się sześć lat później. 1 maja 2011 r. Jego następca i bliski współpracownik – papież Benedykt XVI – ogłosił Jana Pawła II błogosławionym.

To właśnie błogosławiony Jan Paweł II ustanowił święto ku czci Bożego Miłosierdzia z objawień siostry Faustyny Kowalskiej, którą sam kanonizował. Odszedł papież Jan Paweł II w przeddzień niedzieli Bożego Miłosierdzia i dokładnie w ten dzień został beatyfikowany. Siebie, Kościół oraz cały świat zawierzył Jan Paweł II Miłosierdziu Bożemu, bo w nim widział zbawienie świata.
Niedziela 1 maja 2011 r. była dniem od sześciu lat wyczekiwanym przez katolików z całego świata. Uroczystości beatyfikacyjne rozpoczęło skierowanie prośby do papieża Benedykta XVI przez wikariusza generalnego Rzymu kardynała Agostino Vallini i postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Sławomira Odera o wpisanie Jana Pawła II na listę beatyfikowanych oraz odczytanie przez kard. Valliniego specjalnie przygotowanego listu z opisem życiorysu Karola Wojtyły. Papież Benedykt XVI w specjalnej formule przyjął prośbę o beatyfikację, co owacyjnie przyjęli pielgrzymi z całego świata zgromadzeni na placu św. Piotra. Święto błogosławionego Jana Pawła II ustanowione zostało na 22 października – dzień rozpoczęcia jego pontyfikatu w 1978 r.


Odsłonięto następnie wielki obraz Jana Pawła II wykonany na podstawie zdjęcia polskiego fotografa Grzegorza Gałązki. Na ołtarz srebrny relikwiarz z ampułką krwi błogosławionego wniosła francuska zakonnica Marie Simon- Pierre, której uzdrowienie, przypisywane Janowi Pawłowi II, stało się podstawą dekretu beatyfikacyjnego.
W swoim kazaniu papież Benedykt XVI między innymi podkreślił (po polsku), że „swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.
Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności”. Mówił także o tym, że beatyfikacja ma miejsce na początku maja, miesiąca poświęconego Maryi Pannie, której Jan Paweł II był tak oddany. Przywołał też swoje wspomnienia jako przyjaciela i bliskiego współpracownika podczas pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II.
Po zakończeniu mszy papież i kardynałowie jako pierwsi udali się do bazyliki św. Piotra, aby oddać hołd doczesnym szczątkom Jana Pawła II.
2 maja od rana pielgrzymi mogli oddawać cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II przed jego trumną w wystawioną w bazylice watykańskiej. Wieczorem została ona złożona w kaplicy św. Sebastiana. Wcześniej na placu św. Piotra odbyła się msza dziękczynna. Homilię wygłosił watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Mszę poprzedził słowem wstępnym metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który przez 27 lat pontyfikatu służył u boku Jana Pawła II. W Suczawie dzień beatyfikacji Jana Pawła II świętowano pod pomnikiem papieża znajdującym się przed kościołem św. Jana Nepomucena. Po mszy św. wierni zgromadzili się pod pomnikiem z kwiatami i zapalonymi zniczami. Proboszcz Iosif Păuleţ podkreślił znaczenie tego dnia dla Kościoła katolickiego i przywołał głoszony przez papieża kult Matki Boskiej, której się całkowicie zawierzył – Totus Tuus. Przypomniał także historyczną wizytę Jana Pawła II w Rumunii 7-9 maja 1999 r., gdy, wysiadając z samolotu określił ten w większości prawosławny kraj mianem „ogrodu Matki Bożej”.
Po zmówieniu „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” nastąpiło poświęcenie pomnika i zgromadzonych wiernych. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem po rumuńsku, polsku i niemiecku pieśni „Ciebie Boże chwalimy”.
Wierni z całej Bukowiny mieli okazję podziękować za dar beatyfikacji Jana Pawła II podczas uroczystej mszy św. 7 maja w Kaczyce. Dlaczego w Kaczyce?
Ponieważ tam właśnie dumnie wznosi się kościół pw. Wniebowzięcia NMP, od ponad stu lat miejsce pielgrzymek, ponieważ dekretem papieża Jana Pawła II świątynia
podniesiona została do rangi Bazyliki Mniejszej w jubileuszowym roku 2000 i dlatego też, że tu, przed sanktuarium, znajduje się odsłonięty 15 sierpnia 2010 r. pomnik papieża Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11,00 przed pomnikiem Jana Pawła II złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Proboszcz Romuald Bulai, rektor kaczyckiego sanktuarium, powitał przybyłych: J. E. biskupa Jass Petru Gherghela, konsula RP w Bukareszcie Pawła Bogdziewicza, prezesa Związku Polaków w Rumumii Gerwazego Longhera, wójta gminy Kaczyka Petru Todosi i zebranych
wiernych. Zaprezentował następnie krótko biografię i 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Na zakończenie J. E. Petru Gherghel odmówił modlitwę dziękczynną za dar beatyfikacji. Uroczystą mszę św. odprawił biskup Petru Gherghel
w asyście 20 księży z dziekanatu bukowińskiego z dziekanem ks. Iosifem Păuleţ na czele. J. E. rozpoczął kazanie słowami: „Przyszedłem drogą muiłości…”, dlatego że miłość właśnie była stałym elementem pontyfikatu Jana Pawła II. Lejtmotywem całego kazania było: Dlaczego papież jest wielki? A odpowiedzi na to pytanie było wiele.
Jest wielki za swoje modlitwy, za wiarę, wspólnotę z Bogiem, za całkowite zawierzenie Matce Boskiej, za krzyż, który niósł w chwilach cierpienia. Swoje kazanie biskup zakończył prośbą wzniesioną do błogosławionego Jana Pawła II, aby czuwał nad kaczyckim sanktuarium i pośredniczył między Niebem a zanoszącymi modlitwy wiernymi przybywającymi do sanktuarium.
Podczas mszy śpiewał chór kameralny „Vox Artis” z Jass pod batutą Bogdana Cojocaru. Bardzo podniosłym był moment wykonania przez solistkę chóru pieśni austriackiego kompozytora Franza Schuberta „Ave Maria” na cześć Matki Bożej, której cudowny obraz ochrania wiernych z ołtarza. Msza św. dziekczynna za beatyfikację Jana Pawła II zakończyła się krótkim koncertem muzyki sakralnej
w wykonaniu „Vox Artis”, nagrodzonym burzliwymi brawami. Po lewej stronie ołtarza znajdował się obraz z podobizną Jana Pawła II, identyczny z odsłoniętym
w Rzymie podczas beatyfikacji. Jego łagodne spojrzenie i uśmiech zdawały się
mówić: Wasza radość jest moją radością. Przeżyliśmy podczas tych kilku majowych dni wzniosłe chwile, radość, że mogliśmy żyć w tym samym czasie co błogosławiony Jan Paweł II. Jesteśmy z pewnością bogatsi duchowo, przekonani, że teraz mamy
w Niebie pośrednika w osobie błogosławionego Jana Pawła II.

Trad. E. Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia : K. Longier

Share.