• Română
  • Polski

Bukowiński Festiwal Kolęd

0

Tradycyjnie już trzeciego dnia świąt Bożego Narodzenia Polacy z Bukowiny spotykają się na Bukowińskim Festiwalu Kolęd. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią chóry rzymskokatolickie z parafii zamieszkałych przez Polaków z całego dekanatu bukowińskiego wystąpiły 27 grudnia w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu w koncercie kolęd. Podczas tegorocznej ósmej edycji zaprezentowały się chóry z: Nowego Sołońca, Pojany Mikuli, Pleszy, Seretu, Kaczyki, Gura Humorului, Radowiec, Moary, Suczawy i Wikszan. Zabrzmiały kolędy w języku polskim, rumuńskim i po łacinie, te dobrze wszystkim znane oraz kolędy stare, rzadko wykonywane nawet w Polsce, a zachowane tutaj, u Polaków na Bukowinie. W tym roku w festiwalu udział wzięła także delegacja XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, stacjonującego w Krajowej. Żołnierze także zaśpiewali dwie polskie kolędy.

Festiwal otworzył prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher, który między innymi wyraził radość z faktu, że znowu możemy się spotykać i że dzięki temu zachowujemy tę piękną polską tradycję śpiewania kolęd.

Po koncercie uczestnicy festiwalu spotkali się w miejscowym Domu Polskim, aby polskim zwyczajem zasiąść wspólnie do stołu i podzielić się opłatkiem. Opłatki pobłogosławili kapelan XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ks. Sebastian Semrau oraz kapelan Polaków z diecezji Jassy i proboszcz w Nowym Sołońcu ks. dr Stanisław Jan Kucharek. Prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher złożył natomiast wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Gospodarzem wydarzenia byli jego pomysłodawcy – prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher wraz z małżonką Victorią Longher. Gościliśmy także księży z całego dekanatu bukowińskiego, z dziekanem ks. Aloisem Farțadi, a także żołnierzy XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Krajowej z dowódcą mjr. Adamem Gombińskim i kapelanem mjr. Sebastianem Semrau.

Pragniemy tą drogą podziękować wszystkim duchownym, chórom i wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

Na organizację Bukowińskiego Festiwalu Kolęd Związek Polaków w Rumunii otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Foto: Iuliana Agneșca Dascălu

Share.