• Română
  • Polski

Dni polskie 16-18.IX 2010 r.

0

Związek Polaków w Rumunii po raz dwunasty organizuje w Suczawie Dni Polskie pod hasłem „Bliżej siebie”, w ramach których odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone dziejom związków historycznych i kulturowych polsko-rumuńskich oraz współczesnemu obliczu tych relacji. Podczas sympozjum od lat spotykają się historycy, filolodzy, historycy sztuki, socjologowie, etnografowie naukowo zajmujący się tematyką oraz ci, którym bliska jest idea polsko-rumuńskiego zbliżenia.

Sympozjum jest doskonałą okazją do spotkania środowisk naukowych, które łączą wspólne zainteresowania i pasje. Jest także okazją do poznania rumuńskiej Polonii na malowniczej Bukowinie, której wieloetniczny charakter w naturalny sposób sprzyja idei zbliżenia i otwartości na innych. Polonia, żyjąca w Rumunii, a pielęgnująca swą polskość, jako organizator Dni Polskich chce pośredniczyć we wzajemnym współczesnym poznaniu i zrozumieniu złączonych wspólną historią i kulturą Polaków i Rumunów.
Tegoroczne sympozjum pod tytułem „Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy” odbędzie się w dniach 16-18 września 2010 roku w trzech panelach: W kręgu historii, W kręgu kultury oraz W kręgu problematyki mniejszości narodowych. W ramach Dni Polskich, oprócz sympozjum, organizatorzy przygotowali także imprezy towarzyszące, między innymi spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa, poświęcone relacjom polsko-rumuńskim oraz dzień spędzony z rumuńską Polonią w Nowym Sołońcu podczas dorocznych polonijnych Dożynek.

Program Dni Polskich:

  • czwartek, 16.09, godz. 10.00 – otwarcie Dni Polskich i obrady sympozjum w Muzeum Przyrodniczym w Suczawie;
  • piątek, 17.09, od godz. 9.00 – sympozjum w Muzeum Przyrodniczym w Suczawie
  • sobota, 18.09, godz. 11.00 – Msza Św. w kościele w Nowym Sołońcu, Dożynki i piknik.
Share.