• Română
  • Polski

DNI POLSKIE „BLIŻEJ SIEBIE” 24-26.08.2023

0

Dni Polskie to od 23 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

Tegoroczne 24. Dni Polskie, odbędą się w dniach 24-26 sierpnia 2023 roku w Gura Humorului, Moarze  i Nowym Sołońcu.

Organizatorem Dni Polskich jest Związek Polaków w Rumunii, wsparty przez Instytut Polski w Bukareszcie.

Dni Polskie rozpocznie 24 sierpnia o godz. 9:00 w sali Tisa hotelu Best Western Bucovina w Gura Humorului polsko-rumuńskie sympozjum naukowe. O godz. 17:00 natomiast rozpocznie się wyjątkowe dla całej rumuńskiej Polonii wydarzenie – uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Domu Polskiego w Moarze. Podobnie jak pozostałe działające już na Bukowinie Domy Polskie, tak i ten będzie spełniał nie tylko praktyczną rolę, ale także stanowić będzie swoisty symbol jednoczący lokalną społeczność pod swoim dachem.

Po otwarciu zapraszamy gości do obejrzenia wystawy „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej”, stworzonej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, której wersję rumuńską przygotował Instytut Polski w Bukareszcie. Zakończenie I wojny światowej w 1918 r. diametralnie zmieniło obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu. Tworzył się nowy ład – polityczny, społeczny i kulturowy. Zmiany polityczne sprawiły, że niegdyś tętniące życiem metropolie traciły swoje istotne znaczenie, zaś prowincjonalne miasta z dnia na dzień stawały się stolicami krajów lub regionów. Tytułowa architektura niepodległości jest w tym wypadku rozumiana szerzej niż pojedyncze budowle. Jest zaznaczaniem swojej podmiotowości w krajobrazie regionów i miast, poszukiwaniem nowych wzorów ikonografii narodowej, wyrazem chęci stworzenia szans dla rozwoju społecznego, ale także powstaniem idei nowego człowieka. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce – odkryć można zapoznając się z wystawą.

Otwarcie Domu Polskiego w Moarze uświetni także koncert, podczas którego wystąpi Orkiestra Dęta Ochotnictej Straży Pożarnej im. dha Stanisława Zająca i kapela ludowa „Gacoki” z Gaci w woj. Podkarpackim, polonijne zespoły „Mała Pojana” z Pojany Mikuli, „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, powstały niedawno polonijna grupa dzieci i młodzieży z Moary oraz rumuński zespół ludowy „Dor” z Moary.

Nierozłącznym elementem Dni Polskich jest międzynarodowe sympozjum naukowe, w tym roku zatytułowane „Przeszłość i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich”, w ramach którego przez kolejne dwa dni – 24-25 sierpnia – obradować będą historycy, językoznawcy, literaturoznawcy, etnografowie, historycy kultury z Polski, Rumunii, Ukrainy i Republiki Mołdawii na temat polsko-rumuńskich relacji na przestrzeni wielków w najróżniejszych ich przejawach. Obrady sympozjum tradycyjnie już zakończy 25 sierpnia podsumowanie oraz prezentacja najnowszych książek poświęconych tematyce polsko-rumuńskiej, wydanych w ostatnim roku w Polsce i w Rumunii.

Dzień 26 sierpnia w całości poświęcony będzie polonijnym dożynkom w Nowym Sołońcu, które rozpoczną się o godz. 11:00 uroczystą Mszą św., po której nastąpią: wystawa plonów i specjałów kulinarnych, piknik i koncert folklorystyczny z udziałem między innymi zespołów „Mała Pojana” z Pojany Mikuli i „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, tradycyjnie już wraz z członkami zespołu „Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika, złożonego z powojennych reemigrantów z Bukowiny do Polski i ich potomków. Wystąpią także goście z Polski: Orkiestra Dęta Ochotnictej Straży Pożarnej im. dha Stanisława Zająca i kapela ludowa „Gacoki” z Gaci oraz góralska kapela „Roztoka” z Międzybrodzia Żywieckiego w Beskidzie Małym.

Dożynki otrzymały dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zobacz program

DNI POLSKIE – ZILELE CULTURII POLONE 24 26.08.2023 – PROGRAM

Share.