• Română
  • Polski

Dni Polskie

0

Po raz jedenasty, Związek Polaków w Rumunii organizuje w Suczawie Dni Polskie pod hasłem „Bliżej siebie” połączone z międzynarodowym sympozjum na temat historycznych i kulturowych relacji polsko-rumuńskich w przeszłości i czasach współczesnych we wszystkich ich przejawach.

Pierwsza edycja obyła się we wrześniu 1999 roku, kiedy Związek Polaków w Rumunii zorganizował w Suczawie spotkanie historyków z Polski i Rumunii z okazji 60. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz uchodźctwa polskiego w Rumunii.
Sympozja naukowe, odbywające się w ramach Dni Polskich każdorazowo gromadzą około 50 uczestników – znawców i pasjonatów tematyki z Polski, Rumunii, Ukrainy i Republiki Mołdowy: historyków, językoznawców, literaturoznawców, tłumaczy, historyków sztuki, socjologów, etnografów, geografów. Sympozjum jest doskonałą okazją do spotkania środowisk naukowych, które łączą wspólne zainteresowania i pasje oraz do poznania rumuńskiej Polonii na malowniczej Bukowinie, której wieloetniczny charakter w naturalny sposób sprzyja idei zbliżenia i otwartości na innych.
Polonia, żyjąca w Rumunii, a pielęgnująca swą polskość, chce być w ten sposób pośrednikiem we wzajemnym współczesnym poznaniu i zrozumieniu złączonych wspólną historią i kulturą Polaków i Rumunów.

Tegoroczne sympozjum pod tytułem „Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze” odbędzie się w dniach 3-5 września 2009 roku w panelach:

  • W kręgu historii,
  • W kręgu kultury oraz problematyki mniejszości narodowych.

W sposób szczególny organizatorzy sympozjum chcieliby w tym roku podkreślić wydarzenia z września 1939 roku, w 70. rocznicę uchodźctwa polskiego do Rumunii, poświęcając tej tematyce oddzielne miejsce w ramach panelu historycznego.
W ramach Dni Polskich odbędzie się również promocja dwóch wydawnictw: zbioru „Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa” i pracy Radu Ciuceanu i Iona Constantina „Zbrodnie Katyńskie” – opublikowanej przez Narodowy Instytut Badań nad Totalitaryzmem (Bukareszt 2008).

Program Dni Polskich:
3.09.2009, godz. 9,00 – rozpoczęcie Dni Polskich w sali konferencyjnej w Muzeum Przyrodniczym i obrady w sekcjach
4.09.2009, godz. 8,00 – wyjazd do Bicaz, miejsca internowania prezydenta Ignacego Mościckiego we wrześniu 1939 r.
5.09.2009 – obchody dożynkowe w Nowym Sołońcu

– godz.11.00 – uroczysta msza św.,
– godz. 13,00 – występy polonijnych i rumuńskich zespołów folklorystycznych, piknik

Share.