• Română
  • Polski

Festiwal Jasełkowy 2012

0

Pierwsze jasełka urządził święty Franciszek we Włoszech w 1223 r. Podczas pasterki w skalnej grocie zorganizował misteruim narodzenia. Zakonnik zatroszczył się o prawdziwy żłobek, żywe zwierzęta i figurkę dzieciątka Jezus. Wtedy też odśpiewano pierwsze bożonarodzeniowe pieśni – dzisiejsze kolędy.

Jasełka świętego Franciszka zaczęły być naśladowane w innych krajach Europy. W Polsce po raz pierwszy zorganizowano je na dworze św. Kingi – żony Bolesława Wstydliwego – pod koniec XIII w. W XVII w. pojawiły się w nich elementy ludowe, jak diabły i czarownice oraz narodowe – husarz i król. Wówczas kościół uznał je za nieodpowiednie w świątyni i w 1736 r. zabronił ich wystawiania. W XIX w. zwyczaj organizowania spektakli powrócił do kościoła. Obecnie jasełka wystawiane są także w szkołach, instytucjach publicznych, podczas światecznych festynów oraz organizowane są liczne konkursy na najciekawsze Jasełka. Często obok tych tradycyjnych można zobaczyć wersje uwspółczenione, nawiązujące do dzisiejszych czasów.

Polacy w Rumunii mają także swój Festiwal Jasełkowy organiowany już od 10 lat i poza rokiem ubiegłym, gdy odbył się na scenie Domu Polskiego w Pojanie Mikuli, zawsze skupiał publiczność w Domu Polskim w Nowym Sołońcu. Tak też stało się i w tym roku, z tą różnicą, że po raz pierwszy w nowym Domu Polskim, którego otwarcie miało miejsce u ubiegłym miesiącu. Jak co roku w piękny grudniowy dzień, z białymi płatkami śniegu za oknem i skrzącym się mrozem na szybach, 15 grudnia br. Polacy na Bukowinie spotkali się w Nowym Sołońcu, aby w krótkich scenkach ze stajenki betlejemskiej przybliżyć tę prawdę, która przed ponad 2000 laty stała się Ciałem i zamieszkała pośród nas.

Mroźnym rankiem dzieci w specjalnie przygotowanych strojach i ich nauczyciele czekali na miejscową ludność. Od samego progu czuć było atmosferę zbliżających się świąt, wprowadzała w nią świateczna muzyka i dekoracja. Po kilku minutach można było spotkać Anioły, Trzech Króli, Matkę Boską, Józefa, a nawet Świętego Mikołaja.

Kiedy wszyscy byli przygotowani, a sala Domu Polskiego wypełniła się po brzegi, rozpoczął się Festiwal Jasełkowy. Na poczatek zabrał głos prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Lonhger, który w kilku słowach wyraził zadowolenie z kolejnego spotkania w tak magicznym okresie, jakim są święta Bożego Narodzenia oraz złożył z tej okazji wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Tego dnia zobaczyliśmy sześć scenek związanaych ze świętami Bożego Narodzenia. Jedne były tradycyjnymi jasełkami, a inne bardziej współczesnymi interpretacjami tematyki świątecznej dzieci z Pojany Mikuli, Kaczyki, Moary, Nowego Sołońca, Siretu oraz młodzieży z liceum w Gura Humorului.

Występ każdej z grup wprowadzał zgromadzonych w atmosferę zbliżających się świąt i przypominał, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji oraz wspólne kolędowanie w tym okresie. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał świąteczną paczkę i w światęcznym nastroju powrócił do swego domu, aby tam już za kilka dni cieszyć się razem ze swoja rodziną z przyjścia na świat Dzieciątka.

Iwona Olszewska-Marculeac

Share.