• Română
  • Polski

Festiwal Jasełkowy

0

W sobotę, 14 grudnia 2019 r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia, odbyła się w Nowym Sołońcu XVII edycja Festiwalu Jasełkowego.

Do pielęgnowania tradycji przygotowywania żłóbka w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie zachęcił Ojciec Święty Franciszek w podpisanym 1 grudnia 2019 r. w Greccio liście apostolskim „Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka. „Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć”.

We włoskim Greccio znajduje się sanktuarium żłóbka. To tutaj św. Franciszek z Asyżu wprowadził zwyczaj urządzania żłóbka z okazji Wigilii Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy miało to miejsce 24 grudnia 1223 r. Szopki prezentowały historię narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałe były nieruchome. Potem wprowadzono w ich miejsce marionetki. Z czasem szopka „ożyła”, przyjmując także formę widowisk, które wyszły poza mury świątyń, a ich treści wzbogacono o elementy ludowe.

W tegorocznej edycji Festiwalu Jasełkowego udział wzięły przedszkolaki i uczniowie z Nowego Sołońca, Baineț, Moary, Seretu, Pojany Mikuli, Kaczyki, Păltinoasy, Suczywa oraz licealiści z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului wraz ze swoimi nauczycielami, a także rodzice i dziadkowie.

Każda z grup, niezależnie od tego czy na scenie wysąpiła z bożonarodzeniowymi scenkami czy też koncertem kolęd, wprowadziła widzów w szczególną atmosferę zbliżających się świąt i przypomniała, jak ważne jest kultywowanie tradycji.

Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków w Rumunii, zwracając się do uczestników, powiedział między innymi, „że te krótkie scenki z betlejemskiej szopki łączą nas, za pomocą tej prawdy, która ponad dwa tysiące lat temu stała się Ciałem i zamieszkała między nam. Dlatego też od 17 lat Związek Polaków w Rumunii podtrzymuje tę piękną tradycję”.

W Festiwalu Jasełkowym uczestniczyli także inspektor ds. języka polskiego w Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym w Suczawie Cristina Maria Albu oraz Konsul RP w Bukareszcie Andrzej Kalinowski. Podzielił się on z obecnymi swoją radością z faktu, że mógł wziąć udział w tym wydarzeniu. Na krótko przed Bożym Narodzeniem przekazał też wszystkim uczestnikom i wszystkim Polakom na Bukowinie życzenia świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz spokoju, radości i pomyślności w nowym roku.

Podczas festiwalu miał miejsce także szczególny moment. Ponieważ w 2019 r. mija 18 lat pobytu i działalności w Rumunii siostry dominikanki z Seretu Joanny Maksim, poseł Victoria Longher wręczyła jej bukiet kwiatów i podziękowała za wszystko co w ciągu tych lat zrobiła dla dzieci z Seretu i Wikszan, za piękną współpracę, zaangażowanie i wsparcie.

Na zakończenie poseł Victoria Longher podziękowała za udział wszystkim uczestnikom, a także ich nauczycielom, księżom, siostrom zakonnym za ich przygotowanie oraz złożyła obecnym życzenia świąteczne.

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.