• Română
  • Polski

FUTURE FOLK

0

Przez cały bieżący rok Rumunia świętuje Stulecie Wielkiego Zjednoczenia. Szczęśliwym trafem rok 2018 ogłoszony został przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Stanowi to dobrą okazję do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć mogących przyczynić się do poznania, ochrony i trwania tych wszystkich elementów, które nas – mniejszości narodowe mieszkające w Rumunii – definiują. To też sposobność, aby zaakcentować wkład mniejszości narodowych w rozwój i unowocześnianie państwa rumuńskiego.

W tym właśnie kontekście, w środę 20 czerwca tr. jako partnerzy wzięliśmy udział w projekcie pod nazwą Future Folk – zainicjowanym przez Alumnus Club pentru UNESCO, a współfinansowanym przez Administrację Funduszu Kultury Narodowej, Centrum ds. Młodzieży Urzędu Miasta Stołecznego oraz Rumuński Komitet ds. UNESCO. Wydarzenie rozpoczęła aktorka Maia Morgenstern, recytując wiersze w swoim niepowtarzalnym stylu.

Głównym celem projektu była promocja i rewitalizacja jednego z najważniejszych elementów niematerialnego dziedzictwa, a mianowicie tradycyjnego stroju ludowego, zarówno rumuńskiego, jak i tego charakterystycznego dla mniejszości narodowych. Projekt miał prezentować tradycyjny strój ludowy w nowoczesnym designie. Dlatego też cała oryginalna i awangardowa kolekcja także nosiła nazwę Future Folk, a stworzona została przez artystkę plastyka Carmen Emanuelę Popa, która przeniosła do współczesności cenne motywy, symbole i formy z całego naszego bogactwa wartości i tradycji.

Ubiór inspirowany polskim strojem ludowym, stworzony przez Carmen Emanuelę Popa, wykonany jest z wiskozy wielokrotnie barwionej i malowanej. Głównym przesłaniem prezentacji i całego projektu było to, jak stwierdziła autorka kolekcji, aby „zatrzymując się na chwilę przed tym ponadczasowym pięknem, przekazywanym sobie przez pokolenia, możemy odnaleźć drogi komunikacji, zrozumienia i dialogu z innymi ludźmi, niezależnie od tego, jak byśmy byli różni”.

Aby dopełnić przedsięwzięcie, mniejszości narodowe mieszkające w Rumunii wystąpiły na wybiegu w swoich tradycyjnych strojach. Polski strój krakowski zaprezentowali tancerze z „Sołonczanki” – Gabriela Gavliuc i Ionuț Revai z Nowego Sołońca.

Po głównej prezentacji, wystawa Future Folk zostanie wystawiona w kilku centrach interetnicznych w Rumunii.

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.