• Română
  • Polski

Informacje badawcze w Polsce

0

Dla zainteresowanych możliwością studiowania w Polsce ze stypendium Rządu RP uczniów polskiego pochodzenia w roku akademickim 2018/2019.
Nowy regulamin i sposób składania dokumentów na studia w Polsce dla kandydatów polskiego pochodzenia. Najważniejsza zmiana to składanie wniosków w systemie elektronicznym, a nie w formie papierowej. Rejestracja na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login
Nowy regulamin programu stypendialnego dla Polonii znajdziesz tutaj.
Związek Polaków w Rumunii udzieli w razie potrzeby szczegółowych informacji.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2018 roku.

Share.