• Română
  • Polski

Jeszcze jeden Dom Polski

0
Domy Polskie są dla Polaków w Rumunii nie tylko miejscem, w którym mogą się spotykać, ale i symbolem ich prawdziwej wspólnoty. Tam, gdzie powstały, są właściwie gwarantem działalności miejscowej społeczności polskiej.
Pełnią też funkcję bardzo praktyczną – to tu odbywają się wszelkie uroczystości zarówno polonijne, jak i te związane z codziennym funkcjonowaniem miejscowej polskiej wspólnoty. Często też same na siebie zarabiają, przyjmując turystów. Związek Polaków w Rumunii podejmuje więc wszelkie starania, aby Domy Polskie funkcjonowały we wszystkich zamieszkałych przez Polaków miejscowościach.
Obecnie jeden Dom Polski istnieje w Bukareszcie oraz sześć na Bukowinie. Najstarszy z nich to ten w Suczawie, wybudowany w latach 1903-1907 – siedziba Związku Polaków w Rumunii. Kolejne powstawały w Paltinoasie (kamień węgielny wmurowano w 1992 roku, a poświęcił go Prymas Polski kardynał Józef Glemp), w Nowym Sołońcu (ukończony w 1995 roku), w Wikszanach (uroczysta inauguracja odbyła się 3 maja 2004 roku). Wszystkie powstały dzięki środkom Senatu RP przekazanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dom, który służy Polakom mieszkającym w Kaczyce zakupiono wprawdzie z rumuńskich funduszy, ale generalny remont sfinansowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. We wrześniu 2005 roku swojej siedziby doczekali się także Polacy z Siretu. Otwarto ją uroczyście podczas wrześniowych Dni Polskich.
Ostatni, jakim pochwalić może się Związek Polaków w Rumunii jest ukończony w 2007 roku Dom Polski w Pojanie Mikuli. Dotychczas służący miejsowym Polakom za miejsce spotkań wiejski Dom Kultury, należący do gminy od lat był w remoncie. Związek Polaków uzyskał do niego prawa wieczyste w zamian za dokończenie prac. Uroczystego otwarcia dokonali Ambasador RP w Bukareszcie Jacek Paliszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Suczawa Gavril Mârza i prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher 8 września 2007 roku podczas Dni Polskich.
Share.