• Română
  • Polski

KALENDARIUM ROCZNIC

0

LUTY
2 II – 10. rocznica śmierci Jacka Janczarskiego (1945-2000), pisarza, satyryka, scenarzysty;
3 II – 275. rocznica urodzin Ignacego Krasickiego (1735-1801), arcybiskupa gnieźnieńskiego, poety, prozaika i publicysty, jednego z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, nazywanego „księciem poetów polskich”;

4 II – 60. rocznica śmierci Jana Bułhaka (1876-1950), twórcy polskiej fotografii artystycznej, współzałożyciela Związku Polskich Artystów Fotografów; 505. rocznica urodzin Mikołaja Reja (1505-1569), poety i prozaika;
7 II – 150. rocznica śmierci Karola Sienkiewicza (1793-1860), poety, historyka, działacza społecznopolitycznego, współtwórcy Biblioteki Polskiej w Paryżu;
8 II – 70. rocznica urodzin Bohdana Paczyńskiego (1940-2007), najwybitniejszego polskiego astronoma XX wieku i jednego z najwybitniejszych astrofizyków na świecie;
12 II – 145. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865-1940), poety, prozaika, dramaturga;
13 II – 30. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego (1905-1980), matematyka i kryptologa, jednego z trójki polskich kryptologów, którzy złamali niemiecki system maszyny szyfrowej „Enigma”;
15 II – 100. rocznica urodzin Ireny Sendler (1910-2008), polskiej działaczki społecznej, która uratowała z warszawskiego getta około 2,5 tys. żydowskich dzieci;
16 II – 345. rocznica śmierci Stefana Czarnieckiego (1599-1665), hetmana wielkiego koronnego;
18 II – 95. rocznica urodzin Bolesława Piaseckiego (1915-1979), działacza politycznego, współtwórcy i przewodniczącego Stowarzyszenia PAX;
19 II – 110. rocznica urodzin Konrada Guderskiego (1900-1939), inżyniera, dowódcy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku;
21 II – 10. rocznica śmierci Haliny Auderskiej (1904-2000), pisarki, autorki sztuk scenicznych i scenariuszy filmowych;
22 II – (lub 1 III) 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina (1810-1849), najwybitniejszego polskiego
kompozytora i pianisty;
24 II – 160. rocznica śmierci Józefa Bema (1794-1850), generała, uczestnika powstania listopadowego; 25. rocznica śmierci Jerzego Kreczmara (1902-1985), aktora, reżysera, eseisty, teatrologa, tłumacza i pedagoga; 125. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939), dramatopisarza, prozaika, filozofa, teoretyka sztuki i malarza; 125. rocznica urodzin Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1885-1944), prozaika i publicysty;
27 II – 65. rocznica urodzin Jacka Janczarskiego (1945-2000), pisarza, satyryka, scenarzysty (2 II – 10. rocznica śmierci);
28 II – 260. rocznica urodzin Ignacego Potockiego (1750-1809), polityka i działacza patriotycznego,
publicysty i pisarza, marszałka wielkiego litewskiego, współtwórcy Konstytucji 3 Maja.

MARZEC
1 III – 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina (1810-1849), pianisty, jednego z najwybitniejszych kompozytorów w dziejach muzyki, nazywanego poetą fortepianu; 75. rocznica urodzin Ernesta Brylla (1935), poety, prozaika, dramatopisarza, krytyka filmowego i publicysty;
2 III – 30. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980), poety, prozaika, autora sztuk scenicznych, publicysty i tłumacza;
4 III – 110. rocznica urodzin Jana Zachwatowicza (1900-1983), architekta, historyka architektury i pedagoga, zasłużonego w dziedzinie odbudowy i konserwacji polskich zabytków;
5 III – 160. rocznica urodzin Antoniego Sygie-tyńskiego (1850-1923), krytyka literackiego i powieściopisarza, współtwórcy i teoretyka polskiego naturalizmu;
7 III – 25. rocznica śmierci Arkadego Fiedlera (1894-1985), pisarza i podróżnika, autora powieści dla młodzieży;
11 III – 10. rocznica śmierci Kazimierza Brandysa (1916-2000), powieściopisarza i publicysty;
15 III – 80. rocznica urodzin Jerzego Dobrowolskiego (1930-1987), satyryka, dramaturga i reżysera;
16 III – 40. rocznica śmierci Jerzego Szaniawskiego (1886-1970), dramaturga i prozaika;
17 III – 145. rocznica urodzin Gabriela Narutowicza (1865-1922), polityka, inżyniera, pierwszego prezydenta RP;
19 III – 100. rocznica urodzin Kazimierza Wyki (1910-1975), historyka i krytyka literatury;
23 III – 80. rocznica urodzin Zygmunta Hübnera (1930-1989), wybitnego reżysera, aktora i pedagoga, dyrektora teatrów i publicysty;
26 III – 90. rocznica urodzin Jerzego Perteka (1920-1989), pisarza marynisty, publicysty, badacza dziejów Polskiej Marynarki Wojennej;
27 III – 110. rocznica urodzin Tadeusza Makowieckiego (1900-1952), historyka literatury i sztuki
polskiej, bibliotekarza, współorganizatora akcji ratowania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w czasie II wojny światowej;
31 III – 130. rocznica śmierci Henryka Wieniawskiego (1835-1880), wybitnego skrzypka i kompozytora.

Share.