• Română
  • Polski

Kazimiera Iłłakowiczówna

0

Kazimiera Iłłakowiczówna

Kazimiera Iłłakowiczówna (1888 Wilno-1983 Poznań) jest jedną z najbardziej znanych polskich poetek. Niewielu wie, że była także tłumaczką, że pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i była osobistą sekretarką Marszałka Józefa Piłsudskiego (1926-1935).
Wystawa ukazuje rumuńskiej publiczności losy poetki, które zbliżone były do losów Polski XX wieku.

Kazimiera Iłłakowiczówna poświęciła wiele lat swojego życia na poznanie rumuńskiego ducha i krzewienie rumuńskiej kultury w Polsce. Najważniejsze momenty wiążące Iłłakowiczównę z Rumunią: 1937 – na zaproszenie organizacji kobiecych w Rumunii odwiedziła wiele miast z odczytami o Polsce i Marszałku Józefie Piłsudskim, 1939-1947 – w wyniku wydarzeń z września 1939 r. Transylwania stała się jej drugim domem, 1965 – odbyła podróż sentymentalną do Rumunii.
Wystawa „W rytmie epoki. Życie Kazimiery Iłłakowiczównej” przygotowana została przez Ambasadę RP w Bukareszcie i pokazana w Suczawie przy wsparciu Związku Polaków w Rumunii w gościnnych i zawsze otwartych progach Kompleksu Muzealnego „Bukowina”.
Wernisaż wystawy odbędzie się 28 stycznia o godzinie 12,00 w Muzeum Historii, a oglądać ją można do 20 lutego 2010 r.

Kazimiera Iłłakowiczówna

Share.