• Română
  • Polski

Kazimierz Longher

0

11.04.1953-29.03.2020

 

29 marca, w wieku 66 lat, zmarł jeden z najbardziej szanowanych członków polskiej społeczności z Suczawy. Kazimierz Longher był jednym z członków grupy założycieli odrodzonego po okresie komunizmu Stowarzyszenia Polaków w Suczawie w 1990 r. Był wieloletnim wiceprezesem Związku Polaków w Rumunii.

Urodził się w Pârteștii de Sus, w polskiej rodzinie z Nowego Sołońca. Wychowany został w duchu polskości, co w ciągu całego swojego życia i swojej wieloletniej działalności starał się przekazywać kolejnym pokoleniom.

Z zawodu inżynier, przez wiele lat pracował w kopalni soli w Kaczyce.

Był jednym z najaktywniejszych członków Związku Polaków w Rumunii. Związany z redakcją czasopisma „Polonus” od 1995 do 2017 r. 8 czerwca 2002 r., podczas Zjazdu Związku Polaków w Rumunii wybrany został na funkcję wiceprezesa, którą to pełnił godnie do końca swoich dni.

W latach 2006-2018 pracował na stanowisku radcy ds. mniejszości narodowych w Urzędzie Prefekta okręgu Suczawa.

Kochał Bukowinę i był bardzo związany z corocznymi Międzynarodowymi Festiwalami Folklorystycznymi „Bukowińskie Spotkania”. Zawsze z nieodłącznym aparatem, przez wiele lat utrwalał je na swoich zdjęciach.

Od samych początków, od 1990 r. był jednym z najaktywniejszych członków suczawskiego stowarzyszenia, bardzo zaangażowanym w życie lokalnej polskiej społeczności. Między innymi jako członek polskiego chóru uczestniczył w polskich Mszach św.

Za całą swoją polonijną działalność w roku 2007 z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2013 r. odznaczony został medalem Pro Patria polskiego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2018 r. ówczesna prefekt Suczawy Mirela Elena Adomnicăi wręczyła mu dyplom uznania za jego pracę na stanowisku radcy ds. mniejszości narodowych.

Share.