• Română
  • Polski

Krajowa olimpiada literatury i języka polskiego

0

W dniach 6-8 marca 2020 r. miała miejsce w Suczawie 8. edycja krajowej olimpiady literatury i języka polskiego ojczystego. Odbyła się zgodnie ze stosownym regulaminem Ministerstwa Edukacji i Badań oraz z procedurami wypracowanymi przez Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie.

W olimpiadzie udział wzięli goście: doradca w Ministerstwie Edukacji i Badań Elvira Codrea, przedstawiciel Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie dr Wojciech Kaliszewski, kurator wojewódzki Grigore Bocanci, wicekurator wojewódzki Mircea Popescu, poseł w Parlemencie Rumunii z ramienia polskiej mniejszości Victoria Longher, prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, wicedyrektor Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului Liliana Condur, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli Otilia Moroșan, lektorzy języka polskiego z Uniwersytetu Alexandru Ioana Cuzy w Jassach, Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu Napoce i Uniwersytetu w Bukareszcie oraz nauczyciele języka polskiego z całego województwa Suczawa.

W skład komisji krajowej olimpiady literatury i języka polskiego, mianowanej przez Ministerstwo Edukacji i Badań weszli: przewodnicząca całej olimpiadzie Elvira Codrea – doradca w Ministerstwie Edukacji i Badań, przewodniczący honorowy dr Wojciech Kaliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący komisji Dariusz Kasprzyk – lektor języka polskiego na Uniwersytecie Alexandru Ioana Cuzy w Jassach, wiceprzewodnicząca komisji Cristina-Maria Albu – inspektor ds. języka polskiego w Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym w Suczawie, sekretarz naukowy Terezia Solcan ze Szkoły Podstawowej w Kaczyce, sekretarz Bogdan Ghivnici z Colegiul Tehnic im. Samuila Isopescu w Suczawie oraz komisja sprawdzająca: lektorki języka polskiego Małgorzata Tomaszkiewicz z Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu Napoce, i Justyna Szczepaniak z Uniwersytetu w Bukareszcie, a także nauczyciele języka polskiego: Hanna Gałęcka z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, dr Maria Ostrovschi-Chahula ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu i Teresa Biała z Colegiul Național im. Petru Rareșa w Suczawie.

W krajowej olimpiadzie wzięło udział łącznie 26 uczniów klas VII-VIII oraz klas licealnych. Otwarcie odbyło się w Muzeum Narodowym Bukowiny.  Po przemówniach gości inspektor Cristina-Maria Albu podała informacje na temat nauczania języka polskiego ojczystego w województwie Suczawa oraz konkursów szkolnych związanych z językiem polskim w roku szkolnym 2019-2020, a uczestniczki zeszłorocznej olimpiady międzynarodowej w Warszawie opowiedziały o swoich wrażeniach. Otwarcie zakończył wernisaż wystawy o języku polskiem przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Instytut Polski w Bukareszcie.

Zawody odbyły się w Colegiul Tehnic im. Samuila Isopescu w Suczawie. Egzamin pisemny miał miejsce 6 marca. W przypadku licealistów były to testy gramatyczne oraz wypracowanie. Następnego dnia, 7 marca przystąpili oni do egzaminu ustnego. Wszystkie egzaminy odbyły się zgodnie z programem olimpiady i bez żadnych problemów.

Prace pisemne sprawdzało po dwóch członków komisji dla szkoły podstawowej i liceum. Prace licealne zostały sprawdzone następnie także przez honorowego przewodniczącego komisji dr. Wojciecha Kaliszewskiego, przedstawiciela Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Nie odnotowano żadnych odwołań.

Na podstawie uzyskanych wyników przyznano nagrody w poszczególnych klasach. Spośród uczniów klasy VII miejsce I uzyskał Ionuţ-Nicolae Molner, miejsce II – David-Gabriel Revai, a miejsce III – Lucian-Mihai Procopiuc – wszyscy ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu. Spośród uczniów klasy VIII natomiast miejsce I zajął David-Vladislav Balac, miejsce II – Rebeca-Elisabeta Droşceac – oboje ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu, a miejsce III – Ana-Maria Orhean ze Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli, wyróżnienia zaś otrzymali: Karolina Longher ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suczawie, Rafael Marculeac ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu i Maria-Monica Hofman ze Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli.

Spośród licealistów w klasie IX Gabriela-Maria Stroca z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului uzyskała II miejsce. Spośród uczniów klas X miejsce I zajęła Monika-Anelia Marculak, miejsce II – Iuliana-Anastazia Drozdek – obie z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului. W grupie uczniów klas XI miejsce I zajęła Ramona-Ancuța Dorosceac z Colegiul Național im. Mihaia Eminescu w Suczawie, miejsce II – Ana-Iulia Drozdek i miejsce III – Monica-Eugenia Marculeac – obie z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, a wyróżnienie uzyskał Daniel-Gabriel Iedenac z Colegiul Național im. Mihaia Eminescu w Suczawie. Spośród uczniów klasy XII natomiast miejsce I zajęła Claudia Marculeac z Colegiul Național im. Mihaia Eminescu w Suczawie, a miejsce II – Bianka-Paula Iedenac z Colegiul Economic im. Dimitrie Cantemira w Suczawie.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Nagrody ufundowane przez Związek Polaków w Rumunii i Ambasadę RP w Bukareszcie otrzymali zarówno najlepsi i wyróżnieni, jak i pozostali uczestnicy. Ze strony Ministerstwa Edukacji i Badań najlepsi otrzymali nagrody pieniężne.

Do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie zakwalifikowane zostały trzy uczennice z najlepszymi wynikami: Ramona-Ancuța Dorosceac, Claudia Marculeac i Ana-Iulia Drozdek.

Z powodu pandemii tegoroczna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, która miała się odbyć na początku kwietnia została odwołana, jednak decyzją polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej wszyscy uczestnicy, którzy zostali do niej zakwalifikowani, dzięki swoim wysokim wynikom osiągniętym w olimpiadach krajowych, uzyskali tytuł finalisty. Serdecznie gratulujemy Ramonie, Claudii i Ani!

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.