• Română
  • Polski

KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW

0

Najstarsza wzmianka o Krakowie pochodzi z roku 965, kiedy to żydowski kupiec i podróżnik Ibrahim-Ibn-Jakub w swej relacji o państwach słowiańskich wymie-nia Kraków jako bogaty gród leżący na skrzyżowaniu han-dlowych szlaków, pośredniczący w handlu nawet z Kon-stantynopolem.
W wieku X Mieszko I wcielił Kraków w granice państwa polskiego. Od tego momentu historia miasta splata się z dziejami Polski. Za czasów Bolesława Chrobrego powołano krakowskie biskupstwo (rok 1000) oraz rozpoczęto budowę katedry.

KrakoviaKrakovia

W 1038 r. do Gniezna wtargnął książę czeski Brzetysław I, pozostawiając po sobie spalony gród i znisz-czoną, ograbioną katedrę. Obawiając się ponownych ataków, król Jan Odnowiciel postanowił przenieść stolicę do Krakowa. Od tej pory kolejni władcy przyczyniali się do rozbudowy i rozwoju miasta.
Jego lokacja na prawie magdeburskim miała miejs-ce 5 czerwca 1257 r., za czasów Bolesława Wstydli-wego.
Królewskie Miasto. Niesposób w jednym artykule ukazać jego piękna i ogromu zabytków. Największym skarbem tego blisko 750-tysięcznego miasta, które przez wieki było stolicą Polski i główną siedzibą królów, jest ono samo jako całość, pomimo wojny i okupacji zachowane w nienaruszonym stanie. Chociaż w XVII w. dwór królewski przeniósł się do Warszawy, Kraków nadal pozostał duchową metropolią i również dzisiaj podziwia się jego architektoniczne skarby takie jak: Zamek Królewski, Katedrę na Wawelu, Stary Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza oraz ponad 100 innych zabytkowych koś-ciołów. jeden z najstarszych universytetów w Europie, ufundowany prez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, z monumentalnym budynkiem Collegium Maius. Kazimierz – żydowska dzielnica Krakowa, która wcześniej była narażona na zniszczenie, stała się hitem wśród zabytków miasta, odkąd w 1994 r. na jej terenie nakręcono film o życiu i dziele właściciela fabryki Oskara Schindlera pt. „Lista Schindlera”.
W grodzie nad Wisłą skupia się 1/4 zasobów muzealnych Polski. Wizyta w Krakowie to spotkanie z najświetniejszym okresem jej historii. Krakowskie Sta-re Miasto wraz z Wawelem i Kazimierzem znalazło się na stworzonej w 1978 r. pierwszej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, obok egipskich piramid i Chiń-skiego Muru.
Pośpieszne zwiedzanie miasta pozostawia niedosyt i żal, że coś nam umknęło, że coś przeoczyliśmy. Aby wszystko zobaczyć potrzeba co najmniej miesiąca.

Share.