• Română
  • Polski

Majowe Święta

0

Zorganizowane przez Ambasadę RP w Bukareszcie spotkanie z okazji święta narodowego Polski miało miejsce 8 maja. Przybyło na nie wielu zaproszonych gości z premierem Victorem Ponta na czele. Wśród obecnych był przewodniczący Izby Deputowanych, Valeriu Zgonea oraz minister Spraw Zagranicznych, Titus Corlăţean, członkowie Rządu Rumuńskiego, politycy, dyplomaci Korpusu Dyplomatycznego akredytowani w Bukareszcie oraz liczna Polonia. Nie zabrakło naszego prezesa i deputowanego do Parlamentu Rumunii, Gerwazego Longhera.

Pan Ambasador, Marek Szczygieł w swoim przemówieniu mówił o Konstytucji 3 Maja a także o dobrej współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Rumunią. Dowodem tej współpracy, powiedział, jest ponad 500 polskich firm działających na rynku rumuńskim i dających pracę obywatelom tego kraju. Pan Ambasador przypomniał, że w tym roku przypada 20-ta rocznica podpisania Układu między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, stanowiącego podwaliny obecnego Partnerstwa Strategicznego.

Po przemówieniu Ambasadora zabrał głos premier Victor Ponta, akcentując uznanie dla osiągnięć rozwojowych Polski i wypracowanej wysokiej pozycji w Unii Europejskiej. Mówca stwierdził, ze Rumunia w dalszym ciągu będzie korzystała z polskich doświadczeń, zwłaszcza w zakresie reformy administracyjnej. Premier wyraził przekonanie, że współpraca Polski i Rumunii przełoży się na promocję współnych interesów państw regionu oraz wartości europejskich.

Obchody upamiętniajęce uchwalenie Konstytucji 3 Maja były okazją do rozmów i integracji środowiska polonijnego.

Barbara Breabăn


###

Dla Polonii rumuńskiej dni 11 i 12 maja były pełne radości, ponieważ była to okazja spotkania się Polaków z całej Bukowiny ale także i z Bukartesztu, Jassów i Konstancy. Zaszczycili nas swoją obecnością Stanisław Karczewski – wicemarszałek Senatu RP oraz ambasador RP w Bukareszcie – Marek Szczygieł.

11 maja poświęcony był fladze polskiej, Polonii i Polakom z zagranicy, Konstytucji 3 Maja oraz Królowej Polski. Uroczystości odbyły się w Pojanie Mikuli i rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Błogosławionego Jana Pawła II, odprawioną przez ośmiu księży z dekanatu Bukowiny, a kazanie wygłosił ks. Matei Catargiu pochodzący z Pojany Mikuli, który jest duszpasterzem Polonii bukareszteńskiej. Ksiądz podkreślił znaczenie tych dni, ich wymiar historyczny, związany z Polakami żyjącymi poza granicami Ojczyzny oraz religijny.

Po zakończeniu mszy, odbyło się spotkanie w Domu Polskim. Wicemarszałek Senatu RP zabrał głos, mówiąc, że był zaskoczony, iż Polacy z Bukowiny zachowali tożsamość narodową, pielęgnując język ojczysty i tradycje przekazane przez przodków.

Uczniowie Szkoły Gimnazjalnej im. Krystyny Bochenek przedstawili program składający się z wierszy i pieśni patriotycznych.

###


W niedzielę, 12 maja br. Polacy świętowali 110 rocznicę założenia Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie jako filii czerniowieckiej organizacji o tej samej nazwie, istniejącej od roku 1869.

O godz. 9.00, w kościele pw.Św.Jana Nepomucena odprawiona była msza w języku polskim z okazji odpustu.Na mszę przybyli Polacy z całej Bukowiny; większość z nich w strojach ludowych (krakowskich, podkarpackich i czadeckich)oraz do poloneza.Mszę odprawili ks. Julian Kropp i Gabriel Bucur, który wygłosił kazanie. Chór wykonał pieśni okolicznościowe z akompaniamentem organów, na których grał Bronisław Babiasz, uczeń Liceum Muzycznego im. Cipriana Porumbescu w Suczawie. Na mszy obecni byli – Stanisław Karczewski- wicemarszałek Senatu RP, Marek Szczygieł-ambasador RP w Bukareszcie,oraz Gerwazy Longher- prezes Związku Polaków w Rumunii i deputowany do Parlamentu Rumunii z ramienia mniejszości polskiej.

Po nabożeństwie, o godz 10.30, odbyło się spotkanie w Domu Polskim poświęcone 110-leciu suczawskiej organizacji. Gerwazy Longher witał gości, podkreślając, że Związekpolaków w Rumunii jest spadkobiercą organizacji założonej 21 maja 1903 r. Stanisłąwa Jakimowska, prezes Stowarzyszenia Polaków w Suczawie, przedstawia krótką historię Towarzystwa, które miało na celu zachowanie tożsamości narodowej przez język, kulturę, tradycję i religię.

Ze strony władz wojewódzkich obecni byli- przewodniczący Rady Wojewódzkiej Cataliu Nechifor oraz wojewoda Florin Sinescu. Cataliu Nechifor podziękował za zaproszenie; podkreśliłznaczenie tego wydarzenia oraz fakt, że Dom Polski jest domem ducha bukowińskiego.Odnosił się również do partnerstwa i dobrych stosunków polsko – rumuńskich.

Wojewoda, Florin Sinescu, wysoko ocenił aktywność mniejszości polskiej na bukowinie, gdzie żyją w zgodzie różne mniejszości narodowe.

Marek Szczygieł- ambasador RP w Bukareszcie- mówił, że jego obecność na tak ważnej uroczystości jest dla niego wielkim zaszczytem. Podkreślił, że w 1903 r, kiedy Polacy z Suczawy założyli Towarzystwo, Polska nie istniała na mapie Europy. W swoim wystąpieniu odnosił się również do dobrych stosunków partnerskich między Polską a Rumunią.

Na zakończenie spotkania zabrał głos wicemarszałek Senatu RP- Stanisław Karczewski, który podziękował za zaproszenie. Zaznaczył, że wiedział o działalności Polonii rumuńskiej, ale że to, co widział w ciągu zaledwie dwóch dni, przekroczyło jego oczekiwania.Odniósł się również do dobrych stosunków polsko- rumuńskich. Księgę Pamiątkową uznał za zapis historii życia Polaków z Rumunii, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach na przekór trudnym czasom.

Majowe święta stanowią doskonałą okazję do konsolidacji Polonii bukowińskiej oraz umacniają jej więź z Macierzą.

Jak uczył nasz wielki rodak, Jan Paweł II – Polska jest wszędzie tam, gdzie są Polacy.

0% Awesome
Share.