• Română
  • Polski

Międzyetniczny Puchar Bukowiny

0

Cupa Interetnică Bucovina

Międzyetniczny Puchar Bukowiny stał się juz tradycją wśród mniejszości narodowych żyjących w woj.Suczawa, w Rumunii oraz za granicą.

Tegoroczne zawody to już 10-ta edycja imprezy. Zmagania w ramach Międzyetnicznego Pucharu Bukowiny miały miejsce w dniach 24-26 maja, w Suczawie.

W tym międzynarodowym wydarzeniu brali udział młodzi reprezentujący mniejszości narodowe z kraju, ale również przedstawiciele prasy i administracji Ukrainy ( Obwód Czerniowce) i Mołdawii oraz organizacji pozarządowych. W ramach akcji miały miejsce różne konkurencje: piłka nożna, tenis stołowy, badminton, strzelanie z łuku, kin–ball, boccia.

Cupa Interetnică Bucovina

Związek Polaków w Rumunii byłm reprezentowany przez 12 młodych ludzi: Budaș Jerzynka, Petroschi Ana – Ioana, Valasciuc Ana – Mariana, Drosceac Renata Gertruda, Cohut Agniesca, Zielonka Cristian, Piotrovschi Boleslav Cazimir, Ostroski Victor – Georgius, Șporneac Vicențiu, Vamsidel Reymond, Longher Ștefan i Longher Alecsandru. Młodzież pozostawała pod opieką profesorów Roberta Cehaniuka i Iuliana Ignatescu.

Cupa Interetnică Bucovina

Najlepszy rezultat osiągnęły nasze dziewczęta w konkurencji kin-ball,w której zajęły I miejsce. Natomiast chłopcy zajęli IV miejsce w piłce nożnej.

Cupa Interetnică Bucovina

 

Cupa Interetnică Bucovina

Po południu, między godziną 17.30 a 20.30, w Pubie Del Iri w Suczawie zaproszeni goście prezentowali narodowe tradycje i obyczaje (tańce ludowe, pieśni w językach mniejszości narodowych).

Członkowie zespołu „Sołonczanka”wykonali tradycyjne pieśni i tańce górali polskich.

Wierzymy, że impreza w ramach Międzyetnicznego Pucharu Bukowiny jest dowodem, że Bukowina to „Europa w miniaturze”, gdzie od wieków żyją w zgodzie i tolerancji różne mniejszości narodowe, które zachowały swoją tożsamość narodową.

0% Awesome
Share.