• Română
  • Polski

Pojana Mikuli

0

Pojana Mikuli (rum. Poiana Micului) – wieś w gminie Mănăstirea Humorului, w połowie zamieszkała przez Górali czadeckich, położona jest w malowniczej dolinie. Wzdłuż całej wsi płynie potok. Działa zespół folklorystyczny „Mała Pojana”. Nauczanie języka polskiego odbywa się w miejscowej Szkole Podstawowej. W zakupionym niedawno Domu Polskim Związek Polaków przeprowadził gruntowny remont i obecnie mieści się w nim Przedszkole, także z nauczaniem języka polskiego. Nie przyjmuje on już turystów, ale z pewnością znajdą oni nocleg u gościnnych mieszkańców Pojany. Wybudowany wspólnie przez Niemców i Polaków kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa dzielił niegdyś wieś na dwie części. Miejsce Niemców po drugiej wojnie zajęły rodziny rumuńskie. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Pojanie jest Józef Iriszek.

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/