• Română
  • Polski

Minęło 220 lat od przybycia pierwszych polskich górników do Kaczyki

0

„Białe złoto wydobywano na powierzchnię dzięki wysiłkom i poświęceniu polskiej wspólnoty, której trzeba należycie za to podziękować” – to słowa dyrektora Kopalni Soli w Kaczyce, Corneliu Zuba, w odniesieniu do przypadającej w październiku 2012 r. 220. rocznicy przybycia pierwszych polskich górników na te tereny.

Rok 1792 był zwrotnym nie tylko dla rozwoju Kaczyki, ale także całego regionu – wydobycie soli stało się podstawowym zajęciem zarówno dla przybyłych na Bukowinę Polaków, jak i mieszkańców innych narodowości: Rumunów, Ukraińców, Niemców, Rutenów czy Żydów.
Dla uczczenia tego wyjątkowo ważnego wydarzenia władze Związku Polaków w Rumunii i Stowarzyszenia Polaków w Kaczyce wraz z ks. Romualdem Bulaiem – proboszczem miejscowej bazyliki mniejszej, zorganizowały obchody, w których udział wzięły setki mieszkańców Kaczyki, zaproszeni goście z Polski oraz reprezentanci Ambasady RP w Bukareszcie. Kaczyckie sanktuarium z ledwością mieściło uczestników obchodów w sobotę 20 października podczas uroczystej mszy świętej w intencję 220. rocznicy przybycia pierwszych polskich górników na te tereny.
Mszę świętą odprawił ks. Grigore Duma, a kazanie wygłosił dziekan Bukowiny ks. Iosif Păuleţ. Wśród koncelebrantów był, między innymi, ks. Ionuţ Paul Strejac – sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Kuwejcie dla Półwyspu Arabskiego.
„Kaczyka nazwana została małą Austrią, jest Europą w miniaturze, gdzie zgodnie żyje wiele narodowości i wyznań. To miejsce, z którego Europa może brać przykład” – mówili przedstawiciele Urzędu Gminy w Kaczyce przed rozpoczęciem mszy świętej. Uroczyste nabożeństwo zakończyła procesja. Księża i wierni udali się najpierw pod pomnik papieża Jana Pawła II, gdzie poseł Gerwazy Longher i sekretarz Ambasady RP w Bukareszcie Piotr Wysocki złożyli kwiaty i zapalili znicze. Stąd udano się do kopalni, w której pracowali pierwsi polscy górnicy przybyli z Kałusza, Bochni i Wieliczki 220 lat temu. Prezes Związku Polaków w Rumunii i sekretarz Ambasady RP w Bukareszcie uklękli przed podziemnym solnym ołtarzem, na którym następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze na cześć pracujących tu górników. Wszyscy zaś modlili się za dusze górników, których nie ma już wśród nas.
Uroczystości poświęcone 220. rocznicy przybycia pierwszych polskich górników do Kaczyki zakończył występ dwóch polskich zespołów: Zespołu Folklorystycznego „Dolina Soły” z Oświęcimia i Zespołu Regionalnego „Serdocki” z Podszkla, a także zespołu „Sołonczanka” z Nowego Sołońca.
Przy tej uroczystej okazji poseł Gerwazy Longher otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Kaczyka z rąk wójta, Eleny Boloca, która podkreśliła niezwykłe zaangażowanie prezesa Związku Polaków w Rumunii w życie miejscowych społeczności na Bukowinie, w szczególności tych zamieszkanych także przez Polaków.

Sandrinio Neagu

Share.