• Română
 • Polski

Nasze osiągnięcia

0

Edukacja

 • wcielanie w życie projektu edukacyjnego „Dzieci Bukowiny” w 11 bukowińskich szkołych, z którego korzysta ponad 1500 uczniów;
 • coroczne wymiany doświadczeń pomiędzy dziećmi polonijnymi i polskimi poprzez organizację, finansowanie i udział w koloniach i wyjazdach o charakterze edukacyjnym;
 • organizacja działań pozaszkolnych w Rumunii i Polsce (kolonie, półkolonie konkursy, festiwale, warsztaty);
 • ciągłe wspieranie nauczania języka polskiego (zapraszanie nauczycieli z Polski, szkolenia metodyczne dla nauczycieli, dotowanie gabinetów języka polskiego, wyjazdy edukacyjne uczniów do Polski, wspieranie partnerstw szkół).

Osiągnięcia

 • zakup Domu Polskiego w Bukareszcie;
 • budowa Domu Polskiego w Nowym Sołońcu;
 • rozpoczęcie budowy Domu Polskiego w Pleszy;
 • remont Domu Polskiego w Păltinoasie;
 • konsolidacja i remont Domu Polskiego w Kaczyce;
 • otwarcie szkoły z przedszkolem im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli z 170 uczniami polskiego i rumuńskiego pochodzenia (z gabinetem medycznym i salą sportową);
 • wsparcie budowy kościoła w Pojanie Mikuli pw. Błogosławionego Jana Pawła II;
 • pozyskanie funduszy na remonty kościołów;
 • wsparcie finansowe Centrum Biznesowego w Gminie Kaczyka;
 • wsparcie realizacji Programu SAPARD dotyczącego modernizacji dróg gminnych w Kaczyce;
 • utwardzenie dróg Nowy Sołoniec-Plesza, Nowy Sołoniec-Runk;
 • modernizacja i asfaltowanie drogi Mănăstirea Humorului-Pojana Mikuli;
 • wyposażanie siedzib organizacji polonijnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w optymalnych warunkach;
 • modernizacja szkół podstawowych w Kaczyce, Pârteştii de Sus i Nowym Sołońcu.

Pomoc socjalna

 • pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży (nagrody, wyprawki szkolne, dofinansowanie transportu szkolnego);
 • paczki świąteczne i z okazji Dnia Dziecka;
 • paczki żywnościowe i pomoc potrzebującym;
 • pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych (powodzie, pożary i inne).

Działania stałe

 • Dni Polskie i międzynarodowe sympozjum naukowe;
 • Polonijne Dożynki;
 • Obchody polskich świąt narodowych: 2 maja (Dzień Polonii i Polaków za Granicą), 3 maja (Święto Konstytucji) i 11 listopada (Święto Niepodległości Polski);
 • Podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami religijnymi (organizacja spotkań bożonarodzeniowych i wielkanocnych);
 • Udział zespołów „Sołonczanka” i „Mała Pojana” w festiwalach w Rumunii oraz międzynarodowych imprezach w Polsce, na Ukrainie, na Slowacji i w Republicce Mołdowie;
 • Imprezy masowe dla dzieci i młodzieży (konkursy recytatorskie im. Adama Mickiewicza i Marii Konopnickiej, turniejue piłki nożnej, festiwal przedstawień jasełkowych, kolonie letnie w Polsce, półkolonie w bukowińskich miejscowościach, „Pamięci przodków” – opieka młodzieży nad polskimi grobami);
 • Współpraca z samorządami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami z Polski, pozyskiwanie funduszy na działania edukacyjne i kulturalne, współpraca w organizacji różnorodnych działań dla Polonii.

Działalność wydawnicza

 • Pisma „Polonus” i „Mały Polonus”, kalendarze;
 • Zbiory materiałów z dorocznych sympozjów naukowych;
 • Zbiorki poezji;
 • Książki i publikacje poświęcone polskiej mniejszości i mniejszościom narodowych w Rumunii.

Część planów na przyszłość

 • Budowa Domu Polskiego w Moarze;
 • Zakończenie prac budowlanych na poddaszu Domu Polskiego w Wikszanach;
 • Rozpoczęcie prac konsolidacyjnych i modernizacja Domu Polskiego w Suczawie;
 • Zakończenie budowy Domu Polskiego w Pleszy;
 • Kontynuacja projektu edukacyjnego „Dzieci Bukowiny”;
 • Wsparcie modernizacji i wyposażania w niezbędne pomoce szkół objętych projektem „Dzieci Bukowiny”;
 • Wsparcie i utrzymanie klas z poszerzonym językiem polskim w Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului;
 • Wsparcie starań Gminy Kaczyka o status miejscowości turystycznej;
 • Modernizacja dróg Nowy Sołoniec-Plesza, Nowy Sołoniec-Runk;
 • Wprowadzenie udogodnień – kanalizacja, bieżąca woda;
 • Utworzenie w miejscowościach zamieszkałych przez Polaków punktów pogotowia ratunkowego;
 • Pomoc i wsparcie działań agroturystycznych;
 • Pomoc i konsultacje w kwestii pozyskiwania środków finansowych na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii słonecznej i powietrznej;
 • Pomoc i konsultacje w kwestii zakładania ferm rolniczych z wykorzystaniem środków unijnych.
Share.