• Română
  • Polski

NIEDZIELA PALMOWA

0
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach. (Mt.21,9)
Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiąt-kę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Tydzień rozpoczyna się w atmosferze triumfu. Wszyscy czterej Ewangeliści pozostawili opis radosnego wjazdu Chrys-tusa do Jerozolimy.

Gdy zbliżał się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej… czytamy u św. Marka (11,1).
Betfage to mała wioska na wspomnianej Górze Oliwnej. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa wskazywano skałę upamiętniającą miejsce, gdzie Pan Jezus miał wsiąść na osiołka i wyruszyć w stronę Jero-zolimy. Skała ta jest obecnie w środku kościoła, którym opiekują się ojcowie Franciszkanie. I to właśnie stąd wyrusza każdego roku procesja Niedzieli Palmowej.
Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osiołka. Na pytanie, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy Mu przyprowadzili osiołka, Jezus dosiadł go i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł Mu na spotkanie, rzucając pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna na wysokości. Spełniło się starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który zapowiedział: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokor-ny – jedzie na osiołku, na źrebięciu oślicy (Za 9,9).

Tradycja pielgrzymowania śladami Jezusa w Nie-dzielę Palmową jest bardzo stara. Opisuje to dokładnie ok. 380 r. pątniczka Egeria. W ciągu wieków ten zwyczaj był kontynuowany. Ta sama droga, która była używana za czasów Chrystusa, jest używana i dzisiaj. Każdego roku z Betfage wyrusza uroczysta procesja w kierunku Jerozolimy. Przewodniczy jej Patriarcha Łaciński, wokół którego gromadzi się wspólnota chrześcijan Świętego Miasta. W procesji biorą udział ojcowie Franciszkanie oraz przedstawiciele innych zakonów męskich i żeńskich, miejscowi katolicy arabskiego i izraelskiego pochodzenia oraz liczni pielgrzymi. Procesja wchodzi do Jerozolimy przez Bramę św. Szczepana i kończy się na obszernym dziedzińcu pobliskiego kościoła św. Anny, przy znanej sadzawce Betesda. Tam Patriarcha udziela błogosła-wieństwa relikwiami Krzyża Świętego i zaprasza do współprzeżywania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Współczesne obrzędy zaczynają się również od uroczystej procesji. Kapłan odziany w czer-wona kapę, w towarzystwie ministrantów podchodzi do ołtarza. W chwili tej odśpiewuje się jedną z pieśni, powtarzających biblijny okrzyk: Hosanna na wysokości. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Palmy to najczęściej witki wierzbowe z baziami. Oby-czaj poświęcenia palm wprowadzono do liturgii dopiero w XI w. Ceremonii tej dokonuje się zwykle tuż przed odczytaniem Ewangelii.
W niektórych regionach Polski organizuje się kon-kursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Tra-dycje te zachowały się na Kurpiach w parafiach Lipniki i Łyse oraz w Małopolsce w miejscowości Lipnica Murowana. Palmy osiągają wysokość kilkunastu metrów i muszą samodzielnie stać. Zrobione są z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami i kwiatami z bibuły.
Share.