• Română
  • Polski

Nominacja kapelańska dla ks. Stanisława Kucharka

0

Polacy z diecezji Jassy mają swojego kapelana! Został nim ks. dr Stanisław Jan Kucharek – proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu. Nominację odebrał z rąk biskupa pomocniczego diecezji Jassy JE Petru Sescu, a wydał ją biskup JE Iosif Păuleț. Stało się to przy okazji wizyty Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Duda w Nowym Sołońcu. Także wtedy ks. dr Stanisław Jan Kucharek odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, przyznanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Dziękując za odznaczenie, także w imieniu pana Mateusza Staszkoviana, wspomniał ś.p. ks. Andrzeja oraz wyraził wdzięczność za wsparcie, które czujemy ze strony Ojczyzny: „Jest to budujące dla nas, mobilizujące, żebyśmy więcej robili, żeby pielęgnować to piękno, wszystko, co zostawili nam nasi przodkowie (…). Wspólnymi siłami obiecujemy robić tyle, ile będziemy w stanie, aby to kontynuować”.

Ks. dr Stanisław Jan Kucharek pochodzi z Pojany Mikuli, jest Polakiem z obojga rodziców. Urodził się 9 maja 1973 r. Ukończył szkołę podstawową w Pojanie Mikuli, a następnie rozpoczął naukę w szkole średniej w Gura Humorului, by po dwóch latach przenieść się do Niższego Seminarium w Jassach. Także w Jassach rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym św. Józefa, skąd po trzech latach skierowany został do Wyższego Seminarium Duchownego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wyświęcony został w 24 czerwca 1997 r. przez biskupa Jass Petru Gherghela. Przez jedenaście lat posługiwał w Republice Mołdawii, początkowo jako wikariusz w katedrze Opatrzności Bożej w Kiszyniowie. Rok później zaczął też pełnić obowiązki administratora parafialnego w miejscowości Crețoaia. W sierpniu 1999 r. został powołany na administratora ekonomicznego kurii diecezji kiszyniowskiej, pełniąc jednocześnie obowiązki proboszcza w parafii Crețoaia. W latach 2000-2003 był proboszczem parafii w Styrczy – wsi zamieszkałej przez Polaków, gdzie uczył także języka polskiego. 1 sierpnia 2002 r. powołany został na proboszcza katedry Opatrzności Bożej w Kiszyniowie i pełnił tę funkcję do 25 stycznia 2005 r. Od tego dnia do 1 sierpnia 2008 r. pełnił posługę duszpasterza wiernych posługujących się językiem polskiem w parafii Opatrzności Bożej w Kiszyniowie oraz w miejscowościach w środkowej i północnej części biskupstwa Kiszyniów. Wrócił następnie do diecezji Jassy i skierowany został na studia doktoranckie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, który ukończył w 2014 r. obroną pracy doktorskiej pt. „Odrodzenie życia religijnego i społecznego Kościoła katolickiego w Mołdawii”. W tym czasie posługiwał w kościele mariackim w Krakowie. 8 września 2014 r. został proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu – największej polonijnej parafii na Bukownie. Do 2020 r. pełnił także funkcję wicedziekana dekanatu bukowińskiego.

Jest niezwykle zasłużony dla zachowania polskości nie tylko w Nowym Sołońcu, ale na całej Bukowinie. Posługuje w Nowym Sołońcu wyłącznie w języku polskim, wspomagając w ten sposób także inne bukowińskie parafie, oferując kontakt z liturgicznym językiem polskim i polskimi zwyczajami religijnymi. Stara się zaszczepiać w swoich parafianach, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, miłość i szacunek do Ojczyzny. Współpracuje z miesięcznikiem „Polonus” i wspiera aktywnie działania Związku Polaków w Rumunii na rzecz zachowania polskiej tożsamości: języka, kultury, zwyczajów.

Składamy niniejszym serdeczne gratulacje, księże kapelanie!

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Foto Ierzynka Michalina Budaș

Share.