• Română
  • Polski

Nowy Dom Polski w Nowym Sołońcu

0

Nowy Dom Polski w Nowym Sołońcu

24 listopada nastąpił wreszcie oczekiwany uroczysty dzień dla mieszkańców Nowego Sołońca – dzień otwarcia nowego Domu Polskiego.

Banderia oczekiwała gości na wjeździe do wsi i towarzyszyła im w drodze do kościoła. Tu powitał ich proboszcz ks. Marius Bucevschi. Jak nakazuje tradycja – chlebem i solą, a dzieci w strojach ludowych odśpiewały „Witamy was, alleluja!”.

Mszy świętej przewodniczył J.E. Petru Gherghel – biskup diecezji Jassy w asyście 22 księży z dziekanatu bukowińskiego z ks. dziekanem Iosifem Păuleţem oraz z dziekanatów Bacău i Jassy. Kazanie wygłosił ks. Matei Catargiu, misjonarz służący w Bukareszcie, pochodzący z Pojany Mikuli. Mówił przede wszystkim o tym, że każdy Dom Polski powinien być „siedzibą” polskiego ducha. J.E. biskup Petru Gherghel powiedział natomiast m.in., że „wielka rodzina mieszkańców Nowego Sołońca przeżywa radosny moment jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej”.

Po mszy zaproszeni goście z Polski, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, prezesi wszystkich Stowarzyszeń Polaków w Rumunii wraz z mieszkańcami udali się po nowy Dom Polski. Budynek, wzniesiony z drewna i kamienia, pięknie wtapia się w miejscowy krajobraz.

Przecięto wstęgę, a następnie J.E. biskup Petru Gherghel poświęcił tablicę – dar od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz budynek.

Prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher zaprosił szanownych gości na scenę nowego Domu Polskiego, wcześniej dziękując Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Senatowi RP. Konsul RP w Bukareszcie Paweł Bogdziewicz odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński podkreślił, że przedsięwzięcie to „dobrze wydane pieniądze”, a prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski wyraził m.in. nadzieję, że nowy Dom Polski będzie „centrum polskiego ducha”. Przemawiali także Regina Jurkowska z Departamentu Współpracy z Polonią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prefekt okręgu Suczawa Florin Sinescu i wójt Gminy Kaczyka Elena Boca. Wśród gości z Polski byli także reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – pratnera Rady Okręgowej Suczawa – Kamil Czyż i Daria Kędzierska.

Po części oficjalnej na scenie wystąpiły zespoły „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, „Mała Pojana” z Pojany Mikuli i „Pădureţul” din Pârteştii de Sus. Widzowie gromkimi oklaskami nagradzali zarówno majestat poloneza, jak i zawrotne tempo tańców góralskich.

Uroczystości w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze zakończył piknik.

Share.