• Română
  • Polski

O Dniach Polskich

0

We wrześniu 1999 r., w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uchodźctwa polskiego do Rumunii, Związek Polaków w Rumunii zorganizował cykl imprez, na który złożyły się sesja popularnonaukowa pt. „Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich”, wystawa fotograficzna oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” z Krakowa. Grono świetnych polskich i rumuńskich naukowców przekonał wówczas do udziału ówczesny konsul RP w Bukareszcie Kazimierz Jurczak. Przez wiele kolejnych lat służył przedsięwzięciu wsparciem i pomocą. To za jego radą  Związek Polaków wydał potem piewszy zbiór z materiałami sesji.

W roku następnym te pierwsze próby przerodziły się w przedsięwzięcie pod nazwą Dni Polskie. Ich celem odtąd było promowanie polskiej historii, kultury i obrazu Polski współczesnej wśród rumuńskich sąsiadów oraz działania mające wesprzeć wzajemne polsko-rumuńskie poznanie. Przy okazji Związek Polaków w Rumunii prezentował także obraz i dorobek rumuńskiej Polonii. Od czwartej edycji Dniom Polskim towarzyszy hasło „Bliżej siebie”, mające podkreślić ten szczególnie ważny aspekt.

Początkowo sympozjum dotyczyło jedynie zagadnień historycznych, z czasem do grona referentów dołączyli znakomici polscy i rumuńscy językoznawcy, tłumacze oraz etnografowie, geografowie, historycy sztuki. Sympozjum poszerzono więc o sekcję filologiczną, etnograficzną czy nieco później także bukowińską oraz o spotkanie promujące wydawnictwa związane z tematyką polsko-rumuńską.

Dni Polskie to od 19 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne (koncerty folklorystyczne, wystawy fotografii, malarstwa, dokumentów, pokazy filmów, przedstawień teatralnych), okolicznościowe (świętowanie ważnych rocznic czy wydarzeń, np. 200-lecia przybycia górali czadeckich na Bukowinę, 100-lecia bazyliki mniejszej w Kaczyce, 15-lecia Związku Polaków w Rumunii, 70-lecia uchodźstwa polskiego w Rumunii). Dniom Polskim towarzyszyły także inne przedsięwzięcia, jak spotkanie regionalne przedstawicieli organizacji polonijnych z państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w 2002 r., Targi Mniejszości Narodowych z woj. Suczawa w 2005 r., panel dyskusyjny pod nazwą „Pogranicza” w 2006 r. czy warszaty tłumaczeniowe dla młodzieży polonijnej. Corocznie jeden z dni przeznaczony był na poznanie rumuńskiej Polonii, spędzany w jednej z miejscowości zamieszkałej przez Polaków. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii oraz sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

Tegoroczne 19. Dni Polskie rozpocznie 7 września o godz. 10:00 w gościnnych progach Muzeum Bukowiny (budynek Muzeum Historycznego) w Suczawie wernisaż wystawy pt. „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy” z racji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudkiego, będącej efektem współpracy Muzeum Bukowiny w Suczawie i Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Po oficjalnym otwarciu nastąpi dwudniowe międzynarodowe sympozjum pt. „Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze”, odbywające się w dniach 7-8 września w salach konferencyjnych Muzeum Historycznego. 8 września w godzinach popołudniowych odbędzie się podsumowanie sympozjum oraz prezentacja najnowszych książek poświęconych tematyce polsko-rumuńskiej, wydanych w Polsce i Rumunii.

Dzień 9 września w całości poświęcony będzie polonijnym dożynkom w Nowym Sołońcu, które rozpoczną się o godz. 11:00 uroczystą mszą św., po której nastąpią: wystawa plonów i specjałów kulinarnych, piknik i koncert folklorystyczny z udziałem zespołów polonijnych „Mała Pojana” z Pojany Mikuli i „Sołonczanka” z Nowego Sołońca oraz gościnnie Ludowego Zespołu Wokalnego i Tanecznego „Złoty Potok” z Jelnej na Podkarpaciu.

Podczas Dni Polskich gościć będziemy także przedstawicieli Senatu RP, Ambasady RP w Bukareszcie oraz Instytutu Polskiego w Bukareszcie, przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Okręgiem Suczawa Województwa Podkarpackiego, a także podczas mszy dożynkowej w Nowym Sołońcu kardynała Kazimierza Nycza – metropolitę warszawskiego.

Share.