• Română
  • Polski

O Dniach Polskich

0

We wrześniu 1999 r., w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uchodźctwa polskiego do Rumunii, Związek Polaków w Rumunii zorganizował cykl imprez, na który złożyły się sesja popularnonaukowa pt. „Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich”, wystawa fotograficzna Ewy Kamińskiej poświęcona wieloetniczności Bukowiny „To samo niebo” oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” z Krakowa. Grono świetnych polskich i rumuńskich naukowców przekonał wówczas do udziału ówczesny konsul RP w Bukareszcie Kazimierz Jurczak. Przez wiele kolejnych lat służył przedsięwzięciu radą, wsparciem, pomocą. Za jego to radą Związek Polaków wydał wówczas pierwszy zbiór z materiałami sesji.

W roku następnym te pierwsze próby przerodziły się w przedsięwzięcie pod nazwą Dni Polskie. Ich celem odtąd było promowanie polskiej historii, kultury i obrazu Polski współczesnej wśród rumuńskich sąsiadów oraz działania mające wesprzeć wzajemne polsko-rumuńskie poznanie. Przy okazji Związek Polaków w Rumunii prezentował także obraz i dorobek rumuńskiej Polonii. Od czwartej edycji Dniom Polskim towarzyszy hasło „Bliżej siebie”, mające podkreślić ten szczególny aspekt imprezy.

Początkowo sympozjum, organizowane w ramach Dni Polskich dotyczyło jedynie zagadnień historycznych, z czasem do grona referentów dołączyli znakomici polscy i rumuńscy językoznawcy, tłumacze oraz etnografowie, geografowie, historycy sztuki. Sympozjum poszerzano więc o sekcję filologiczną, etnograficzną, nieco później także polonijną czy dotyczącą mniejszości narodowych, a także o spotkanie promujące wydawnictwa związane z tematyką polsko-rumuńską. W sesjach uczestniczą naukowcy z najważniejszych polskich i rumuńskich ośrodków akademickich, a także z Republiki Mołdowy i Ukrainy. Po każdym sympozjum Związek Polaków w Rumunii wydaje drukiem jego materiały. Są to zarówno referaty, jak i komunikaty, wspomnienia. Do tej pory ukazało się 15 tytułów.

Dni Polskie to więc od 16 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne (koncerty folklorystyczne, wystawy fotografii, malarstwa, dokumentów, pokazy filmów, przedstawienia teatralne) i okolicznościowe (świętowane wówczas ważne rocznice czy wydarzenia, np. 200-lecie przybycia górali czadeckich na Bukowinę, 100-lecie bazyliki mniejszej w Kaczyce, 15-lecie Związku Polaków w Rumunii, 70-lecie uchodźstwa polskiego w Rumunii). Dniom Polskim towarzyszyły także inne przedsięwzięcia, jak spotkanie regionalne przedstawicieli organizacji polonijnych z państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w 2002 r., Targi Mniejszości Narodowych z woj. Suczawa w 2005 r., panel dyskusyjny pod nazwą „Pogranicza” w 2006 r. czy warszaty tłumaczeniowe dla młodzieży polonijnej. Corocznie jeden z dni przeznaczony był na poznanie rumuńskiej Polonii, spędzany w jednej z miejscowości zamieszkałej przez Polaków. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, ich rumuńscy, ukraińscy, niemieccy sąsiedzi, a od kilku lat także zaprzyjaźnione regiony Polski (Podkarpacie, Małopolska).

Przy okazji Dni Polskich Suczawę odwiedzały oficjalne delegacje parlamentarne, reprezentanci Ambasady RP w Bukareszcie i Instytutu Polskiego, na których pomoc Związek Polaków zawsze mógł liczyć, goście z zaprzyjaźnionych oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, delegacje województw zaprzyjaźnionych z okręgiem Suczawa, członkowie Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego z Krakowa, polscy studenci rumunistyki i wiele osób, którym bliska jest idea polsko-rumuńskiego zbliżenia. Przyjeżdżali także przedstawiciele Polonii ukraińskiej, mołdawskiej i z Republiki Czeskiej.

Uroczyste otwarcie Dni Polskich odbywa się w siedzibie Rady Wojewódzkiej albo w Muzeum Bukowiny, które od początku udziela także gościny sympozjum i wernisażom, zawsze z udziałem przedstawicieli miejscowych władz samorządowych. Imprezy kulturalne towarzyszące Dniom Polskim z biegiem czasu zyskały sobie renomę i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Suczawy.

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

 

Share.