O nas

O nas
0

Pierwszy numer „Polonusa” – organu prasowego Związku Polaków w Rumunii ukazał się w 1991 roku…

O nas
0

Mały Polonuswydawany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na…

O nas
0

Wrumunii obecnie 20 mniejszości narodowych i etnicznych posiada ten status (Albańczycy, Bułgarzy, Chorwaci, Czesi, Grecy,…