• Română
  • Polski

Obchody 230-lecia przybycia Polaków do Kaczyki

0

Z radością i zaszczytem obchodziliśmy 230-lecie przybycia Polaków do Kaczyki, drugi odpust bazyliki mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego oraz spotkanie osób konsekrowanych.

Jesteśmy dumni, że możemy pielęgnować tradycję, że płynie w nas polska krew, że uczymy nasze dzieci języka ojczystego i pamiętamy o historii naszej wsi. W 1780 r. odkryto na tym terenie złoża soli, w 1791 r. pod kierownictwem austriaka Paula Hoffmana uruchomiono kopalnię soli w Kaczyce, a do pomocy sprowadzono górników i techników z różnych części ówczesnego Imperium Habsburgów.

W ten sposób w latach 1791-1792 do Kaczyki przybyły pierwsze polskie rodziny z Bochni i Wieliczki. Górnicy wykuli w podziemiach kopalni kaplicę ku czci świętej Barbary, patronki górników, gdzie codziennie zbierali się przed jej ołtarzem, aby prosić Boga o ochronę podczas pracy. Po powrocie zbierali się w kaplicy, by podziękować modlitwą. W 1810 r. wybudowano mały drewniany kościółek, do którego trafiła kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po pewnym czasie świątynia okazała się zbyt mała, więc w latach 1903-1904 na tym samym miejscu wybudowano obecny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który w 2000 r. został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej. Od tego czasu 15 sierpnia obchodzony jest odpust w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a na początku października drugi odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. W tym roku drugi odpust został połączony z obchodami 230-lecia przybycia Polaków do Kaczyki.

Przybyłych gości powitano przed kościołem chlebem i solą. Następnie złożyli oni kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Odprawione zostały w tym dniu trzy Msze św. Pierwszą w języku ukraińskim odprawił ks. Nicolae Nicolaișen, drugą zaś w języku polskim kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego, stacjonującego w Krajowej ks. Sebastian Semrau wraz z ks. dr. Stanisławem Janem Kucharkiem, kapelanem Polaków z diecezji Jassy i proboszczem w Nowym Sołońcu oraz ks. Iulianem Kroppem, proboszczem w Mircești, który w latach 1996-2001 był proboszczem w Kaczyce. Podczas polskiej Mszy św. śpiewał chór młodzieży z Nowego Sołońca. Następnie o godz. 11:00 została odprawiona uroczysta suma, której przewodniczył JE Petru Gherghel, biskup senior diecezji Jassy, a koncelebrowali ks. Alois Farțadi, dziekan Bukowiny i proboszcz w Suczawie oraz duchowni z całej diecezji Jassy.

Po liturgii wszyscy udaliśmy się do Domu Mniejszości Narodowych, gdzie Krystyna Cehaniuc – prezes lokalnej organizacji polskiej w Kaczyce wraz z prezesem Związku Polaków w Rumunii, posłem Gerwazym Longherem powitali wszystkich obecnych, opowiedzieli o historii wsi Kaczyka, podziękowali wszystkim zaangażowanym. Następnie można było obejrzeć program artystyczny w wykonaniu dzieci z Kaczyki, przygotowanych przez przez Monikę Cehaniuc oraz występy zespołu „Sołoczanka” z Nowego Sołońca, pod kierownictwem Any Zielonki i zespołu „Mała Pojana” z Pojany Mikuli, pod kierownictwem Agnieszki Poleacec. Po części artystycznej odbył się wspólny piknik dla wszystkich uczestników obchodów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Projektów Europejskich Doina Iacoban, wiceprzewodniczący Rady Województwa Suczawa Vasile Tofan, wiceprzewodniczący Rady Województwa Suczawa Niculai Barbă, dyrektor Salrom w Bukareszcie Dan Dobrea, dyrektor kopalni soli w Kaczyce Radu Dârțu, ks. Mihai Cobziuc – radca w Biurze Relacji z Mniejszościami Narodowymi w Kancelarii Arcybiskupstwa Suczawy i Radowiec, delegacja XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Krajowej z dowódcą majorem Adamem Gombińskim, wójt gminy Kaczyka Petru Todosi, wójt gminy Mănăstirea Humorului Viorel Croitoru, wójt gminy Moara Eduard Dziminschi, prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher wraz z małżonką Victorią Longher, a także przedstawiciele polskich społeczności z całej Rumunii, osoby konsekrowane i pielgrzymi obecni na odpuście.

Uroczystości zorganizował Związek Polaków w Rumunii. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie i sprawili, że były one tak udane. Dziękujemy za nieustanne wsparcie ze strony posła Gerwazego Longhera, dzięki któremu każda uroczystość staje się niezapomniana.

Trad. Ștefania Carmen Dorosceac

Share.