• Română
  • Polski

Ogólnorumuński Festiwal Organizacji Pozarządowych

0

21 maja, przy okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, rozpoczął się tegoroczny Ogólnorumuński Festiwal Organizacji Pozarządowych ONGFest pod hasłem „innowacji społecznej”, zorganizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Rumunii, Ministerstwem Konsultacji Publicznych i Dialogu Społecznego, Departamentem Relacji Interetnicznych i Urzędem Miejskim w Bukareszcie. Do udziału w festiwalu zaproszono organizacje pozarządowe o różnych profilach. Miały one możliwość zaprezentowania swojej działalności działalności – w ramach Warsztatów Dobrych Uczynków, oraz rozpowszechnienia, poprzez rozmowy z ludźmi, wiedzy na temat tego, w jaki sposób mogą zaangażować się w tego rodzaju działalność oraz rozpocząć debatę na temat „innowacji społecznej”. W festiwalu udział wzięły także organizacje mniejszości narodowych z Rumunii ze swoimi stoiskami i programami artystycznymi prezentującymi pieśni i tańce w wykonaniu zespołów młodzieżowych.

Podczas dwóch festiwalowych dni Park Herăstrău w Bukareszcie pełen był namiotów, ludzi, muzyki i dobrej zabawy. Różnorodne imprezy na wolnym powietrzu miały na celu umożliwienie i ułatwienie kontaktu obywateli z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczące w festiwalu organizacje mniejszości narodowych zaprezentowały swoje działania i projekty w Namiocie Różnorodności, w strefie dyskusyjnej natomiast odbyło się spotkanie Komisji ds. kultury, wyznań i środków masowego przekazu.

W sobotę zaproszone zespoły mniejszości narodowych zaprezentowały wieloetniczny program artystyczny. Zespół „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, działający pod kierunkiem Any Zielonki, który wystąpił z 30-minutowym programem polskich pieśni i tańców, zgromadził sporą publiczność, podziwiającą nie tylko ich stroje, ale także wyrazistość. Po występie i zejściu ze sceny tancerze zaprosili obecnych do wspólnego tańca, czym pozytywnie zaskoczyli zarówno publiczność, jak i organizatorów.

ONGFest zgromadził podczas festiwalu 170 organizacji pozarządowych, z czego 151 z Rumunii i 19 z Bułgarii, Kosowa, Litwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Mołdawii, Słowacji i Węgier.

Ogólnorumuński Festiwal Organizacji Pozarządowych ONGFest jest największym wydarzeniem trzeciego sektora w Rumunii, promującym partycypację obywatelską, zachowania filantropijne i wolontariat. Jest także okazją do zwrócenia uwagi obywateli i ogółu społeczeństwa na działalność organizacji pozarządowych.

Organizowany corocznie przez Fundację na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ONGFest ma przyczyniać się do zwiększenia liczby obywateli aktywnie działających na rzecz swoich społeczności, do rozwoju poczucia wspólnoty i do wzrostu zaangażowania rumuńskich stowarzyszeń i fundacji w życie społeczne.

Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

DSC_0086 DSC_0117 DSC_0152 DSC_0195 DSC_0268 DSC_0273 DSC_0082 DSC_0015

Share.