• Română
  • Polski

Pani Stasia – zyciorys

0

Pani Stanisława Maria Jakimowska

Prezes Honorowy Związku Polaków w Rumunii

 

Urodziła się w roku 1941 w Czerniowcach, w Polskiej rodzinie, która w roku 1944 schroniła się w Rumunii przed Wojskami Radzieckimi. Przez sześć tygodni (marzec – kwiecień 1944) rodzina podróżowała w towarowym wagonie dołączonym do wagonów wojskowych, zatrzymując się w Codlea, Arad, Deva i Solonta gdzie pozostali do roku 1960, kiedy to rodzina przeniosła się do Suczawy.

W Solonta uczęszczała do Szkoły Podstawowej i ukończyła Liceum „Arany Janos”. Po egzaminie maturalnym w Oradei, rozpoczęła naukę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu „Babeș – Boliay” w Klużu, który ukończyła w roku 1964. W międzyczasie, rodzice przenieśli się do Suczawy, gdzie i ona otrzymała rządowy przydział do pracy. W latach 1964 – 1996 nauczała języka i literatury rumuńskiej w  Suczawskich liceach.

Razem ze swoim mężem tworzyła część grupy która zainicjowała w roku 1990, po 50 latach przerwy reaktywowację Stowarzyszenie Polaków w Suczawie. Stowarzyszenie podjęło i kontynuuje tradycje Towarzystwa Bratniej Czytelni Polskiej z roku 1903.

Rozpoczęła pracę w redakcji dwujęzycznego pisma „Polonus”, założonego w Bukareszcie i przeniesionego w roku 1995 do Suczawy. Przez 20 lat była Redaktorem Naczelnym miesięcznika. Od roku 1999 sprawowała funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polaków w Suczawie. Jej praca została uznana poprzez nadanie jej tyłułu Prezesa Honorowego Związku Polaków w Rumunii.

Przez 17 lat była współorganizoatorem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego organizowanego podczas Dni Kultury Polskiej. Była zaangażowana w wiele imprez organizowanych przez Związek Polaków w Rumunii, który to wielokrotnie zeprezentowała podczas kongresów i spotkań Polonii z Europy jak i całego świata ( Pułtusk i Warszawa – Polska, Budapeszt – Węgry, Cieszyn – Czechy, Wilno – Litwa, Londyn – Anglia, Paryż – Francja).

Jej praca została doceniona przez najwyższe władze Polski, została odznaczona medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria” oraz „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci osoby, która była V-ce Prezezesem a następnie Prezesem Honorowym Związku Polaków w Rumunii., Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Suczawie i Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Polonus”.

 

Stanisława Maria Jakimowska

ur.24.07.1941 r. – zm.13.04.2016 r.

 

 

Share.