• Română
  • Polski

Partnerstwo miast Gura Humorului i Puck

0

Władze miasta Gura Humorului (Rumunia) i miasta Puck (Polska) postanowiły nawiązać ze sobą ścisłą współpracę i podpisać umowę partnerską. Mimo że Gura Humorului jest miastem położonym w górach, a Puck leży nad Morzem Bałtyckim, miasta te łączy wiele wspólnych cech – oba znajdują się w północnej części swojego kraju, zachowują swoje tradycje i zwyczaje.

Mają również wiele ciekawych i nowych możliwości.

W styczniu tego roku do Gury Humorului przybyła z oficjalną wizytą delegacja miasta Puck z burmistrzem i przedstawicielami Rady Miasta na czele. Podczas spotkania w Urzędzie miasta Gura Humorului odbyły się rozmowy na temat obopólnych korzyści, jakie przyniesie podpisanie umowy partnerskiej. W czasie pobytu goście z Polski zwiedzili miasto i jego okolice oraz miejscowości, w których żyją Polacy. Odwiedzili także szkoły i spotkali się z dziećmi, uczącymi się języka polskiego. Byli bardzo mile zaskoczeni tym, że na Bukowinie żyje tak wielu Polaków, że pielęgnują oni język swoich przodków, dzieci mają stworzone dogodne warunki w szkołach do nauki języka polskiego. Delegacja z Pucka odwiedziła również Dom Polski w Suczawie i spotkała się z prezesem Związku Polaków w Rumunii i posłem Gerwazym Longherem, który przybliżył gościom historię Polaków w Rumunii, dzieje ich wędrówek i osadnictwa, kulturę, zwyczaje oraz obecne warunki życia i perspektywy na przyszłość.

W dniu 9 kwietnia 2011 r. miała miejsce rewizyta władz miasta Gura Humorului w Pucku. Podczas rozmów w Urzędzie Miasta ponownie potwierdziło się, że umowa partnerska będzie bardzo owocna dla mieszkańców obu miast, w tym także dla dzieci, gdyż stwarza warunki do współpracy między szkołami, również szkołami specjalnymi. Dzieci będą mogły lepiej poznać zwyczaje, tradycje, folklor partnerskich miast, a to jeszcze bardziej wzmocni ich świadomość aktywnej tolerancji dla innych kultur i poszanowania ich odrębności.

Delegacja miasta Gura Humorului zwiedziła Puck i jego okolice, zapoznała się z kaszubskimi zwyczajami, tradycjami, językiem. 21 maja przedstawiciele obu miast spotkali się, aby podpisać oficjalny dokument o partnerstwie i współpracy.

Share.