• Română
  • Polski

PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU W ROKU 2017

0

W sobotę 11 marca odbyło się posiedzenie zarządu Związku Polaków w Rumunii. Prezes Gerwazy Longher otworzył spotkanie zaprezentowaniem porządku dnia. Wszystkich zebranych powitała także poseł z ramienia polskiej mniejszości Victoria Longher podczas tego pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Związku Polaków w Rumunii oraz pierwszego, w którym uczestniczy ona w charakterze posła.

Poseł Victoria Longher podziękowała raz jeszcze członkom zarządu za poparcie i zaufanie okazane w trakcie kampanii wyborczej, dzięki czemu organizacja polonijna  może kontynuować rozpoczęte przez kierownictwo w przeszłości działania, z których wiele zostało już zrealizowanych. Podkreśliła, że czeka nas jeszcze długa droga, obejmująca projekty i inwestycje – wszystkie podejmowane w celu polepszenia sytuacji życiowej członków naszych społeczności. Na zakończenie zaoferowała swoje wsparcie dla realizacji działań Związku Polaków w Rumunii, wyrażając nadzieję na owocną współpracę dla dobra polskiej mniejszości.

Prezes Związku Polaków w Rumunii zaprezentował następnie inwestycje, dokonane zakupy i działania zrealizowane w roku 2016, a także przedstawił propozycje programu na rok 2017, budżet na rok bieżący oraz inne kwestie do omówienia.

W trakcie omawiania programu na rok 2017 zaproponowano, aby każda z organizacji przedstawiła swoje projekty działań w poszczególnych miejscowościach. Do końca marca wszyscy prezesi lokalnych filii powinni złożyć pismeną listę projektów do realizacji w swoich środowiskach.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy prezesi lokalnych filii z całego kraju, członkowie Biura Wykonawczego z prezesem Związku Polaków w Rumunii Gerwazym Longherem, poseł Victoria Longher oraz księża Andrzej Staszkowian i Stanisław Kucharek z parafii w Pleszy i Nowym Sołońcu.

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

 

Share.