• Română
  • Polski

Podziękowania

0

Pragnę serdecznie podziękować za udzieloną pomoc i życzliwość związaną z organizacją Dni Polskich, które nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia finansowego otrzymanego przez Związek Polaków w Rumunii ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” udzielonego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” oraz pomocy finansowej ze strony Ambasady RP w Bukareszcie. Za udział i poświęcony czas dziękuję w szczególności Senatorowi RP Markowi Konopce, J.E. Ambasadorowi RP Markowi Szczygłowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławowi Karapycie, Wicearszałek Województwa Podkarpackiego Annie Kowalskiej oraz wszystkim pozostałym członkom delegacji.

Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować za udzieloną pomoc i życzliwość związaną z organizacją Dni Polskich, które nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia finansowego otrzymanego przez Związek Polaków w Rumunii ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” udzielonego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” oraz pomocy finansowej ze strony Ambasady RP w Bukareszcie. Za udział i poświęcony czas dziękuję w szczególności Senatorowi RP Markowi Konopce, J.E. Ambasadorowi RP Markowi Szczygłowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławowi Karapycie, Wicearszałek Województwa Podkarpackiego Annie Kowalskiej oraz wszystkim pozostałym członkom delegacji.
Za przyjęcie naszego zaproszenia dziękuję także reprezentantom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz władzom miasta Zakopane z zastępcą burmistrza Wojciechem Solikiem. Dziękuję władzom lokalnym, w szczególności przewodniczącemu Rady Okręgu Suczawa Cătălinowi Nechifor za wsparcie organizacji Dni Polskich, a także zastępcy prefekta Constantinowi Harasim i burmi-strzowi Ioanowi Lungu za poświęcony nam czas.
Jak zwykle wszelkie działania przebiegły sprawnie dzięki życzliwości dyrekcji Muzeum Buko-winy w Suczawie, gdzie przez dwa dni odbywało się sympozjum.
Z roku na rok w Dniach Polskich, a w szczególności w polonijnych Dożynkach, uczestniczy coraz więcej osób, oprócz lokalnych to miejscowe święto uświetniły stoiska Województwa Podkarpackiego oraz miasta Zakopane, na których można było pokosztować wyrobów kulinarnych oraz dowiedzieć się o regionie, a dzieci otrzymały upominki. Za tak okazałe wsparcie dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławowi Karapycie oraz władzom miasta Zakopane, a w szczególności obecnemu na Dniach Polskich zastępcy burmistrza Wojciechowi Solikowi.
Dzięki życzliwości Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy zespół „Sołonczanka” otrzymał nowe stroje, w których zatańczył Poloneza, za które w imieniu zespołu jeszcze raz dziękuję.
Jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc firmy Tymbark, od której to, jak przy wszelkich innych naszych działaniach, otrzymujemy soki i napoje.
Dziękuję także siostrom Marii Loyoli Opiela i Monice Duda ze Zgromadzenia Zgromadzenia SióstrSłużebniczek BDNP z Dębicy oraz ks. kapelanowi dr. Andrzejowi Pękale za zorganizowanie podczas dożynek zabaw i loterii dla dzieci.
Dziękuję także wszystkim tym, którzy wzięli czynny udział w przygotowaniach, poświęcając bezinteresownie swój cenny czas.
Prezes Związku Polaków w Rumunii
poseł Gerwazy Longher

Za przyjęcie naszego zaproszenia dziękuję także reprezentantom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz władzom miasta Zakopane z zastępcą burmistrza Wojciechem Solikiem. Dziękuję władzom lokalnym, w szczególności przewodniczącemu Rady Okręgu Suczawa Cătălinowi Nechifor za wsparcie organizacji Dni Polskich, a także zastępcy prefekta Constantinowi Harasim i burmi-strzowi Ioanowi Lungu za poświęcony nam czas.

Jak zwykle wszelkie działania przebiegły sprawnie dzięki życzliwości dyrekcji Muzeum Buko-winy w Suczawie, gdzie przez dwa dni odbywało się sympozjum.

Z roku na rok w Dniach Polskich, a w szczególności w polonijnych Dożynkach, uczestniczy coraz więcej osób, oprócz lokalnych to miejscowe święto uświetniły stoiska Województwa Podkarpackiego oraz miasta Zakopane, na których można było pokosztować wyrobów kulinarnych oraz dowiedzieć się o regionie, a dzieci otrzymały upominki. Za tak okazałe wsparcie dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławowi Karapycie oraz władzom miasta Zakopane, a w szczególności obecnemu na Dniach Polskich zastępcy burmistrza Wojciechowi Solikowi.

Dzięki życzliwości Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy zespół „Sołonczanka” otrzymał nowe stroje, w których zatańczył Poloneza, za które w imieniu zespołu jeszcze raz dziękuję.

Jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc firmy Tymbark, od której to, jak przy wszelkich innych naszych działaniach, otrzymujemy soki i napoje.

Dziękuję także siostrom Marii Loyoli Opiela i Monice Duda ze Zgromadzenia Zgromadzenia SióstrSłużebniczek BDNP z Dębicy oraz ks. kapelanowi dr. Andrzejowi Pękale za zorganizowanie podczas dożynek zabaw i loterii dla dzieci.

Dziękuję także wszystkim tym, którzy wzięli czynny udział w przygotowaniach, poświęcając bezinteresownie swój cenny czas.

Prezes Związku Polaków w Rumunii

poseł Gerwazy Longher

Share.