• Română
  • Polski

PODZIĘKOWANIA

0

W imieniu Związku Polaków w Rumunii pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych 21. Dni Polskich z Polski, Rumunii i Ukrainy.

Dziękuję za przybycie oficjalnym gościom z Polski: reprezentującej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP radcy – minister Iwonie Frączek z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z marszałkiem Władysławem Ortylem, delegacji Urzędu Miasta Zakopane z burmistrzem Leszkiem Dorulą, delegacji Starostwa Powiatowego w Rybniku z wicestarostą Markiem Profaską, żołnierzom V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Stacjonującego w Krajowej z dowódcą mjr. Jackiem Ćwięką. Za obecność na Dniach Polskich dziękuję naszym Rodakom z Bukowiny Północnej: z Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach z prezesem Władysławem Strutyńskim oraz z Pietrowiec Dolnych z Marią Malicką – kierowniczką zespołu „Wianeczek”.

Za dobre relacje i wsparcie słowa wdzięczności kieruję także do lokalnych władz samorządowych, dziękując za obecność wojewodzie suczawskiemu Mireli Elenie Adomnicăi, przewodniczącemu Rady Województwa Suczawa Gheorghe Fluturowi i wiceprzewodniczącemu Marianowi Gheorghe Niţă, wiceburmistrzowi Suczawy Lucianowi Harşovschiemu oraz wójtowi gminy Kaczyka Petru Tudosi. Za przybycie dziękuję także sekretarzowi stanu Amedowi Aledinowi z Departamentu Relacji Interetnicznych przy Rządzie Rumunii.

Organizacja Dni Polskich dofinansowana została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP. Serdeczne podziękowania kieruję niniejszym do prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego. Dni Polskie wsparł finansowo także Instytut Polski w Bukareszcie, którego dyrektor Agnieszce Skieterskiej składam niniejszym serdecznie podziękowania za wsparcie i wieloletnią współpracę. Za dobrą współpracę, nie tylko przy okazji Dni Polskich, dziękuję także Ambasadzie RP w Bukareszcie z JE Ambasadorem Marcinem Wilczkiem i Konsulatowi RP w Bukareszcie z Konsulem Andrzejem Kalinowskim.

Za gościnę i pomoc dziękuję kierownictwu i pracownikom Muzeum Bukowiny w Suczawie. Nasze przedsięwzięcie wsparła swoimi produktami, podobnie jak w latach ubiegłych, firma Maspex România, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Podziękowania kieruję do biskupa pomocniczego diecezji Jassy Aurela Percă, prałata Ionuţa Paula Strejaka i kapelana mjr. Macieja Śliwy oraz wszystkich duchownych przybyłych na nasze uroczystości. Nie w ostatniej kolejności dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek za stworzenie po raz kolejny tak wspaniałej i gościnnej atmosfery – parafii z proboszczem ks. dr. Stanisławem Kucharkiem i Stowarzyszeniu Polaków w Nowym Sołońcu, ale także Polakom i ich duchownym ze wszystkich polskich środowisk oraz naszym sąsiadom: Rumunom z Pârteşti de Sus, Ukraińcom z Kaczyki i Majdanu oraz Niemcom z Câmpulung Moldovenesc, którzy zaprezentowali swoje piękne stoiska, jak również zespołom i artystom, którzy wystąpili na scenie. Do sukcesu dożynek przyczynili się też nasi goście z Polski: Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie” z Gorlic swoimi występami i miasto Zakopane ze wspaniałym stoiskiem promocyjnym.

Prezes Związku Polaków w Rumunii

Gerwazy Longher

Share.