• Română
  • Polski

PODZIĘKOWANIA

0

Wybory 9 grudnia 2012 r. i zdobycie mandatu poselskiego z ramienia polskiej mniejszości w Parlamencie dowiodły solidarności i jedności Polaków mieszkających w całej Rumunii. Pragnę podziękować Państwu za dojrzałość, z jaką oddawaliście na mnie głos, za świadomość, że będę godnie reprezentować Państwa interesy i występować w Państwa imieniu i wiarę w to, że moje plany zostaną zrealizowane.

Dziękuję także moim rumuńskim współobywatelom, którzy mi zaufali w duchu dobrosąsiedzkiego wieloetnicznego współistnienia, tak charakterystycznego dla Bukowiny.
Dziękuję także, nie w ostatniej kolejności, mass mediom oraz moim współpracownikom z Domu Polskiego.
Zapewniam, że w ciągu kolejnych czterech lat zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania.

Prezes Związku Polaków w Rumunii
Poseł Gerwazy Longher

Share.