• Română
  • Polski

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

0

24 stycznia 2015 r. w Domu Polskim w Nowym Sołońcu odbyło się posiedzenie Zarządu organizacji polonijnej. Udział w nim wzięli prezesi wszystkich 14 lokalnych filii Związku Polaków w Rumunii oraz członkowie Biura Wykonawczego i komisji.

Posiedzenie otworzył prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher. Po powitaniu obecnych, zaprezentował on porządek dnia: sprawozdanie za rok 2014, na który składały się inwestycje, zakupy i działalność, propozycje programu działalności na rok oraz budżet na rok 2015 i ostatni punkt, czyli sprawy różne.

Omawiając sprawozdanie, prezes Longher podkreślił, że w roku bieżącym rozpocznie się budowa Domu Polskiego w Moarze, która potrwa dwa-trzy lata.

Działalność na rok bieżący zawarta jest w ramowym programie i obejmuje kontynuację wielu dorocznych przedsięwzięć, jak i organizację i udział w nowych działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród nich będą także ważne wydarzenia rocznicowe, np. 25-lecie Związku Polaków w Rumunii, 25-lecie zespołu „Mała Pojana” czy 5. rocznica nadania imienia Krystyny Bochenek Szkole Podstawowej w Pojanie Mikuli. Jednocześnie każda z lokalnych organizacji może ustalić własny program działalności, które powinny być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzedzone odpowiednim wnioskiem, sporządzonym przez prezesa dnaej organizacji i przedstawionym Związkowi Polaków w Rumunii.

W roku bieżącym nadal wydawane będą „Polonus”, „Mały Polonus”, doroczne kalendarze, a także wydawnictwa okazjonalne, mające służyć zachowaniu polskich tradycji. Poza tym zaplanowano wydanie monografii sanktuarium maryjnego w Kaczyce oraz albumu prezentującego poszczególne miejscowości zamieszkałe przez polską mniejszość, zawierającego krótką ich historię i zdjęcia.

Po dyskusjach, zarówno program działalności, jak i budżet na rok 2015 zostały jednogłośnie przegłosowane i tym samym przyjęte.

 

DSC_0034 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0016 DSC_0025

Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

Share.